Rubriky
Nezařazené

Kurz literárního překladu pro překladatele z němčiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro překladatele z němčiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za čtrnáct dní (s vánoční přestávkou; v případě zájmu je s lektorkou možno domluvit i jiné intervaly setkávání). V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou kurzu bude Jana Zoubková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První setkání se uskuteční v pátek 3. 11. 2023 v 16.00Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2023.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

*          *          *

Jana Zoubková vystudovala na FF UK v Praze učitelství výtvarné výchovy a němčiny. V letech 1977–1997 pracovala jako redaktorka v několika nakladatelstvích, od roku 1997 je literární překladatelkou. Do češtiny převádí především současnou německojazyčnou prózu, ale i knihy z oblasti společenských věd. Přeložila kromě jiných romány Thomase Brussiga, Juli Zeh, Libuše Moníkové, Bernharda Schlinka. Rovněž pořídila nový překlad Zámku Franze Kafky podle německého kritického vydání.