Zpráva ze zasedání CEATL 2023

Ve dnech 17.–20. května 2023 proběhlo v Lublani výroční zasedání Evropské rady sdružení literárních překladatelů (CEATL). CEATL slaví letos 30 let od svého vzniku, zároveň slovinské překladatelské sdružení oslavilo 70 let své existence.

Na setkání byli přítomni téměř všichni delegáti, chyběla pouze zástupkyně litevského sdružení a první norský delegát (byl přítomen druhý norský delegát). Jako pozorovatelé se setkání zúčastnily zástupkyně lotyšské asociace Helena Gizeleza a za Ukrajinu Olha Liubarska.

Zpráva končícího předsedy i zpráva pokladníka týkající se rozpočtu za loňský rok byly schváleny jednomyslně.

Letošní setkání bylo volební. Ve čtvrtek 18. května proběhly volby nového výkonného výboru, ve funkci skončil předseda Shaun Whiteside (stal se čestným členem výboru) a Lara Hölbling Matkovic (zástupkyně předsedy, též se stala čestnou členkou výboru).

Byli zvoleni noví dva členové výkonného výboru, Iztok Ilc ze slovinské organizace a Teodora Tzankova z Bulharska. Nově tedy výbor tvoří Francesca Novajra (nově předsedkyně, z italské asociace Associazione Italiana Traduttori e Interpreti – AITI), Valérie Le Plouhinec z Francie (Association des traducteurs littéraires de France – ATLF, zástupkyně předsedkyně), Justyna Czechowska z polské asociace (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – STL, místopředsedkyně), Iztok Ilc (místopředseda), Teodora Tzankova (tajemnice) a  Miquel Cabal Guarro z katalánské asociace (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana – AELC, pokračuje jako pokladník).

Na shromáždění byly představeny nové webové stránky a nové logo organizace (https://www.ceatl.eu/). Na stránkách na hlavní straně je odkaz na Companion (Companion for Literary Translators’ Associations), průvodce pro nově vznikající překladatelské organizace, kde jsou též uvedeny příklady dobré praxe. Bude tam umístěn i odkaz na stránky pro začínající překladatele (připravuje skupina Training and Education, které jsem členem, stránky budou zprovozněny na podzim tohoto roku). Je tam přístupný e-zine Counterpoint/Contrepoint, který vychází dvakrát ročně ve francouzštině a angličtině (https://www.ceatl.eu/counterpoint).

Dále je v plánu vznik nového fóra pro překladatele přes platformu Discord, které bude přístupné pouze pro členy jednotlivých členských organizací. Zatím je forum ve fázi testování, mělo by být spuštěno cca za měsíc. Domluvili jsme se na paralelním spuštění v několika organizacích, aby bylo zřejmé, zda navázání kontaktu a případná spolupráce fungují.

Cécile Deniard představila projekt štrasburské konference věnující se postavení překladatelů. Konferenci bude pořádat CEATL, její organizaci bude mít Cécile Deniard na starosti (končí jako vedoucí pracovní skupiny working conditions), konference proběhne na konci září 2024 (důležitým datem je mezinárodní den překladatelů 30. září). Štrasburk bude v tomto roce hlavním světovým městem knihy organizace UNESCO, konference již byla přijata do jeho programu. Půjde o profesní setkání navazující na iniciativu EK „Překladatelé na obálce“. Zpráva mapující situaci literárních překladatelů a výzvy, kterým čelí, byla zveřejněná v lednu 2023, během jara byly zveřejněny její překlady do národních jazyků. Náplní konference bude jak profesní fórum, tak též workshopy, program je ve fázi vzniku. Bude se zde řešit postavení překladatele, prekarizace naší profese, vzdělávání, nástup AI atd.

Výročního setkání se zúčastnila ukrajinská zástupkyně iniciativy Translators in Action (https://litcentr.in.ua/index/0-51). Na Ukrajině zatím neexistuje překladatelská organizace, tuto iniciativu tvoří pouze šest lidí. Skupina fungující od roku 2017 vytvořila databázi překladatelů, kalkulují tarify, pořádají workshopy a setkávání… Fungují tedy jako překladatelská organizace, ale mají problémy s velkými vydavatelstvími (že jsou moc aktivističtí), spíše než založení vlastní překladatelské organizace proto preferují možnost, že by vytvořili pobočku PEN, a tak se začlenili do CEATLu. CEATL to vítá a hledá cesty, jak jim pomoci.

Jedním z dalších budoucích projektů směřujících ke zviditelnění by mělo být vytvoření překladů hesla CEATL do národních jazyků (po vzoru francouzsky psaného hesla).

V rámci sekce „good vibes session“ („burza inspirací z jednotlivých zemí“), kde má během jedné minuty každá organizace představit dobrou zprávu/novinku ze svojí organizace za uplynulý rok, jsem mluvila o naší právní poradně a o novém newsletteru.

Bylo zveřejněno osmé číslo e-zine Countrepoint/Contrepoint, brzy by mělo vyjít deváté číslo. V osmém čísle byl vydán článek Anny Tkáčové o iniciativě „Poznejte svého překladatele“:

https://ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/04/Counterpoint_2022_08_article_08.pdf

Velkým tématem setkání byl nástup umělé inteligence a možná hrozba, kterou představuje pro umělecký překlad. 19. června proběhla v angličtině debata, v níž překladatele zastupovala Cécile Deniard. Debata byla nahrávána, měla by být do měsíce přístupná on-line s anglickými (a slovinskými) titulky. Během AGM proběhly k tématu dvě debaty, panuje shoda na potřebě společného postupu (kromě CEATLu spolu s PEN a AVTE). Cestou není upozorňovat na chyby a špatnou kvalitu strojového překladu, neboť ta se bude dál vylepšovat. Je třeba odmítnout AI ve tvůrčí oblasti, jakou umělecký překlad je. Vznikají překlady francouzského manifestu (https://atlf.org/tribune/, zatím byly zveřejněny překlady do angličtiny a španělštiny), zveřejnění českého překladu chystáme na červen.

Příští zasedání v květnu 2024 má hostit Island (Reykjavík), v roce 2025 se máme sejít v Krakově.

Hana Fořtová, zástupkyně OP v CEATL

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.