Zpráva ze zasedání CEATL 2016

Zpráva z výročního zasedání Evropské rady asociací literárních překladatelů (CEATL) v Barceloně 1. – 4. 6. 2016

Počátkem června se opět sešly sesterské asociace z celé Evropy, aby společně řešily, jak se postavit k dění na evropské scéně, které se dotýká literárních překladatelů, jako např. k přípravě nepříznivých změn v autorském právu, snahám o sjednocení legislativy, které by narušilo těžce vydobyté úpravy, díky nimž je výkon našeho povolání v jednotlivých zemích finančně udržitelný, či k nástupu koncernu Amazon na evropský knižní trh atd. CEATL dále jedná s ostatními nadnárodními uskupeními a zastupuje překladatele v nejrůznějších platformách z oblasti kultury. S nově přibyvšími členy Makedonií a Rumunskem sdružuje CEATL 36 asociací z 30 zemí.

Tento rok se zasedání věnovalo především výměně zkušeností a zajímavých nápadů a hledání možných cest pro zatraktivnění asociací, které ztrácejí hybnou sílu. Každý zástupce měl vypracovat analýzu silných a slabých stránek své organizace, načrtnout příležitosti ke zlepšení její práce a náplně, zohlednit možná úskalí. Připravené materiály se porovnávaly v rámci kulatého stolu a v brzké době se dále zpracují do přehledu, z nějž budeme moci čerpat. Také výroční zprávy jednotlivých asociací představují cenný a nepřeberný zdroj inspirace. Při této příležitosti prosíme o pomoc kohokoliv z našich členů, kdo by se rád aktivně podílel na dalším směřování OP.

Letošním konkrétním výstupem mezinárodní spolupráce je rámcový vzdělávací program pro přípravu literárních překladatelů PETRA-E, na němž se za CEATL podílela pracovní skupina pro vzdělání spolu se sedmi partnerskými organizacemi /BCLT (Norwich), Deutscher Übersetzerfonds (Berlín), ELTE (Budapešť), FUSP (Misano), KU Leuven, Nederlandse Taalunie (Haag) a Universiteit Utrecht/ a dalšími institucemi, například Evropskou sítí center literárního překladu RECIT či Evropskou federací národních jazykových institutů (EFNIL). Díky finanční podpoře EU (Erasmus+) vzniklo prozatím sedm jazykových verzí rámcového vzdělávacího programu, který by se mohl stát vodítkem pro nejrůznější instituce nabízející vzdělání pro literární překladatele, ať už na poli akademickém či neakademickém. PETRA-E je velmi přehledně uspořádána do tabulky podle jednotlivých schopností, které by měl literární překladatel obsáhnout, a podle úrovně jejich zvládnutí. Může tak zároveň sloužit i jako měřítko pokročilosti literárního překladatele či průvodce samostudiem a celoživotním vzděláváním. Více na http://petra-educationframework.eu/. OP na něm může založit jak náplň nabízených kurzů literárního překladu, tak především přípravu nejrůznějších seminářů, konferencí či dílen pro začínající i zkušenější překladatele, v nichž by měla pokrýt zejména praktické profesní stránky: spolupráci s redaktorem, jednání s nakladatelem, náležitosti licenční smlouvy, povědomí o autorském právu, etický kodex překladatele, přehled o dostupných grantech a stipendiích, využívání nejrůznějších elektronických nástrojů a internetových fór, výhody členství v profesní organizaci, na co si dát pozor coby OSVČ, co obnáší práce redaktora, jak reflektovat své či cizí překlady, jak vystupovat v médiích, atd.

Pracovní skupina zaměřená na autorská práva představila připravovaný soupis doporučení pro vyváženou licenční smlouvu, jehož oficiální verzi budeme mít brzy k dispozici.

Do podzimu by také měla být dokončena následná studie o pracovních podmínkách literárních překladatelů v Evropě.

                                                                                              Kateřina Klabanová

                                                                                              zástupkyně OP v CEATL

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.