Zpráva ze zasedání CEATL 2014

Ve dnech 4. – 7. 6. 2014 proběhlo v Berlíně zasedání Evropské rady asociací literárních překladatelů (CEATL). Za Obec překladatelů se ho naposledy zúčastnila naše dosavadní zástupkyně Alena Lhotová s novou delegátkou Kateřinou Klabanovou. OP, tak jako ostatní asociace, referovala o svých běžných aktivitách a aktuálním dění, podala přehled o podpoře literárního překladu u nás, vyplnila dotazník k viditelnosti překladatelů a dotazník EU k případným úpravám legislativy související s autorskými právy na elektronické rozmnoženiny. Nová předsedkyně Bel Olid informovala o účasti CEATLu v dalších platformách (International Authors Forum, Petra, European Culture Forum, kulatý stůl Paříži – CNL, Civil Platform for Multilingualism, Creative Europe) a jednotlivé pracovní skupiny představily hotové, probíhající nebo připravované projekty a jednání. V rámci zviditelnění překladatelů vypsal CEATL soutěž o nejlepší video na téma portréty překladatelů, chystá společnou elektronickou pohlednici k Mezinárodnímu dni překladatelů a interaktivní mapu akcí u příležitosti našeho svátku a pokouší se o jeho připomenutí formou Google Doodle. V oblasti vzdělávání se příslušné pracovní skupině podařilo dokončit studii o vysokoškolské a mimouniverzitní přípravě literárních překladatelů a vypracovat obecná doporučení k její harmonizaci. Konkrétní náplni harmonizace evropského vzdělávacího programu se bude za podpory EU následující 2 roky věnovat projekt PETRA II, na němž se podílí CEATL, Erasmus a několik partnerských univerzit. Do fáze závěrečných úprav se dostala aktualizovaná studie o pracovních podmínkách literárních překladatelů v Evropě, která na webových stránkách brzy doplní studii za období 2007/2008. Na obou spolupracovala Alena Lhotová. Dalším palčivým problémem jsou nepřijatelné praktiky a smluvní podmínky ze strany koncernu Amazon, s nímž se CEATL pokouší vést dialog a poskytnout pevnější vyjednávací pozici jednotlivých asociací a jejich členů dříve, než se program AmazonCrossing (literatura v překladech) naplno rozvine. CEATL rovněž specifikoval své připomínky k legislativě EU ve výše zmíněném dotazníku a snaží se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností například zpřístupňováním vzorových smluv členských asociací. Část setkání se tradičně zasvětila burze inspirací, k nimž patřilo například fungování Norské asociace, která svým členům dokázala vydobýt skutečně více než důstojné podmínky pro práci, otevřený dopis Svazu německých překladatelů VdÜ s požadavkem na důsledné uvádění jména překladatele ve spojení s přeloženou knihou, vyjednávání VdÜ se skupinou nakladatelů o společných pravidlech pro honoráře, oceňování nejsolidnějších nakladatelů ve Španělsku, elektronické předjednávání smluv, pořádání překladatelských dílen na středních školách, dánská encyklopedie překladatelů, 1. díl slovenské monografie o dějinách překladu, připravovaná slovenská encyklopedie překladu či chorvatská Noc literatury se zaměřením na překlady. Hostitelé prezentovali práci VdÜ, nadace na podporu překladatelů Deutscher Übersetzerfonds či virtuální knihovny pobaltské literatury Baltic Sea Library a připravili večer s autorem knihy Is That a Fish in Your Ear Davidem Bellosem a jeho překladateli.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.