Členství v OP

Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). K listopadu 2022 měla Obec překladatelů 289 členů a členek.

Přihlášku najdete zde. Uvádějte prosím dva své umělecké překlady včetně základních bibliografických údajů (nakladatelství, rok vydání), případně odkaz na web typu Kosmas nebo Databáze knih. 

Členské příspěvky na daný rok se platí od 1. 1. nejpozději do 31. 3. na bankovní účet 1014328992/5500. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo napište do zprávy pro příjemce své jméno. Můžete také využít níže uvedené QR kódy (nezapomeňte doplnit VS nebo zprávu pro příjemce!).

  • roční členský příspěvek činí minimálně 1000 Kč (lze dobrovolně platit příspěvek vyšší)
  • studenti do 26 let, senioři nad 65 let a lidé na rodičovské dovolené platí 500 Kč
  • členové nad 80 let členský příspěvek neplatí
  • noví členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 14 dnů od vyrozumění o přijetí do OP

Dlužné příspěvky do roku 2021 včetně se výbor rozhodl odpustit.

Členské příspěvky jsou pro chod OP velmi důležité. Pokrývají především náklady, jež nelze hradit z grantových zdrojů. Nezaplacení členského příspěvku je podle stanov důvodem ke zrušení členství.

Děkujeme všem, kdo příspěvky řádně a včas platí!

Příspěvek 1000 Kč                                                                                          Příspěvek 500 Kč

                                                                                               

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.