Překladatelská dílna DILIA

Překladatelská dílna DILIA

Workshop, který agentura DILIA pořádá od roku 2005, je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.
Překladatelská dílna DILIA se v každém roce zaměřuje na konkrétní úsek dramatické tvorby z vybrané jazykové oblasti  (Německo, Rusko, Itálie, Kanada, Velká Británie a další). Vybraní stipendisté spolupracují s přidělenými odbornými tutory na překladu zadaných divadelních her.   

Hlavní cíle Překladatelské dílny

- prezentace v ČR dosud neuvedených či nepříliš známých dramatiků 
- podporu nastupující generace českých překladatelů
- obohacení dramaturgických plánů českých divadel
- podporu spolupráce mladých českých překladatelů s profesionálními divadly a navázání kontaktů mezi překladateli a dramatiky

Květnové úvodní setkání mladých stipendistů s jejich zkušenými tutory je zaměřené na praktickou přípravu budoucích překladatelů, tj. na základní informace ohledně specifik překladu divadelního textu, na stručný náhled do dramaturgie divadla, na problematiku autorského zákona, na základní modely spolupráce překladatele s dramaturgem. 
Během září se koná další setkání, na němž se probírají zkušenosti s průběhem překladu, stipendisté mají šanci vzájemně si překlady ohodnotit a vyslechnout názory nejen svých tutorů, ale i svých kolegů. 
V závěrečném listopadovém setkání se výsledky Překladatelské dílny prezentují formou scénického čtení na jevišti zvoleného profesionálního divadla. 

Projekt vzniká za podpory Správní rady DILIA.

Sledujte: http://www.dilia.cz/index.php/dilna

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.