Výbor a revizní komise

Výkonný výbor

Aktuální složení výboru OP na funkční období 2021–2024:

 • Anežka Charvátová (předsedkyně)
 • Lukáš Novák (místopředseda)
 • Petra Ben-Ari
 • Hana Fořtová
 • Jana Kunová
 • Michala Marková
 • Tereza Semotamová
 • Blanka Stárková
 • Ladislav Šenkyřík
 • Michal Švec
 • Roman Tilcer
 • Michal Zahálka

Revizní komise

Aktuální složení revizní komise OP na funkční období 2021–2024:

 • Tomáš Havel
 • Jarmila Horáková
 • Marie Voslářová

Partneři