Stipendium obdrželi

2022

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Michaele Jacobsenové na překlad výboru z lyrické poezie rakouské básnířky Christine Lavantové, který pod názvem Zkouška ohněm vydá nakladatelství Opus.

2021

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Janě Kitzlerové a Vojtěchu Frankovi na překlad básnické poémy Vladimira Majakovského Pátá internacionála; vyjde v nakladatelství Academia pod názvem POEMY Svazek II.
 

2020

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Jiřímu Měsícovi, který pro nakladatelství Protimluv připravil antologii z díla kanadského básníka Johna Passe s názvem Větrná zvonkohra.

2019

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Robertu Roreitnerovi na překlad  Pindarových Pýthijských zpěvů z klasické řečtiny (vydá Academia).

2018

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Vítu Pokornému na antologii španělských básníků Generace 27.

2017

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského bylo uděleno Danielu Soukupovia to na překlad sbírky básní Lidský řetěz irského autora Seamuse Heanyho.

2016

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2016 germanistce Michaele Jacobsenové na překlad básní Ingeborg Bachmannové, které pod názvem Čára života vydá nakl. Opus.

2015

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2015 Jiřímu Pelánovi na překlad výboru z barokní poezie, který po názvem Hvězda v noci, duha ve dne vydá nakl. Opus.

2014

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2014 na překlad básnického díla z polštiny do češtiny. Získal ho Michael Alexa na překlad básní polského autora Adama Zagajewského.

2013

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2013 na překlad básnického díla z japonštiny do češtiny. Získala ho Helena Honcoopová na práci na antologii japonské poezie 16. století, která ponese název Kniha vějířů.

2012

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského nebylo uděleno.

2011

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2011 na překlad básnického díla z angličtiny do češtiny. Získala ho Daniela Theinová na překlad poezie irské básnířky Vony Groarke. 

2010
Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2010 na překlad básnického díla z polštiny do češtiny. Získal ho Petr Motýl na připravovanou antologii Prokletí básníci v Polsku 2.pol. 20. století.

2009
Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského nebylo uděleno.

2008
Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila porota v roce 2008 Alici Kraemerové na překlad japonské poezie „renga“ (tzv. řetězová poezie japonské renesance) Dravý jestřáb si načechral peří, Dokořán (2008)

2007
Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila v roce 2007 komise (ve složení J. Zelenka, M. Jacobsenová, V. Jamek) Veronice Revické na překlad knihy veršů Louise Glückové Divoký kosatec (Opus).

2006
Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského udělila v roce 2006 komise (ve složení J. Zelenka, M. Jacobsenová, V. Jamek) Radkovi Malému na překlad antologie poezie německého expresionismu Držíce v drzých držkách cigarety (vydá BB/art).

2005
Stipendium pro rok 2005 bylo vyhlášeno na slavnostním večeru k udělení Ceny Josefa Jungmanna. Jeho prvním nositelem se stal Petr Onufer
který pro nakl. Opus připravuje na příští rok výbor z díla amerického básníka Richarda Wilbura. Ocenění mu předali zřizovatelé stipendia Irena Murray-Žantovská a Michael Žantovský. 

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.