24. ročník

24. ročník Ceny Josefa Jungmanna

CENA JOSEFA JUNGMANNA a další tvůrčí ocenění za nejlepší literární překlady uplynulého roku byla udělena 6.10.2015 v Goethe-Istitutu v Praze. Porota ve složení Veronika Dudková, Jarmila Emmerová, Dagmar Hartlová, Marie Zábranová a Václav Jamek (předseda) rozhodla takto:

Cenu Josefa Jungmanna získal Jiří Našinec za překlad z rumunštiny románu Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil (Paseka). Tvůrčí prémie obdrželi Viktor Janiš za překlad z angličtiny románu Michela Fabera Kvítek karmínový a bílý (Argo) a Martin Pokorný za překlad z angličtiny románu Flanna O’Briena U ptáků plavavých (Rubato).Prémii Tomáše Hrácha pro mladého překladatele získal Petr Eliáš za překlad z angličtiny románu Rawiho Hage Karneval (Plus). Do Síně slávy byl uveden nositel Státní ceny za překlad Miroslav Jindra.

Při této příležitosti bylo uděleno Stipendium Hany Žantovské, a to nositeli Státní ceny za překlad, Ceny Josefa Jungmanna, francouzského i italského státního vyznamenání Jiřímu Pelánovi na překlad výboru z barokní poezie, který pod názvem Hvězda v noci, duha ve dne vydá nakladatelství Opus.

Krameriův vinš jako poděkování za podporu překladů poezie a dalších nekomerčních titulů beletrie získali manželé Mědílkovi z nakladatelství Opus. Krameriův vinš byl udělen i germanistce, redaktorce a překladatelce Boženě Kosekové za její obětavou a dlouholetou práci v porotě pro udílení Ceny Josefa Jungmanna.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.