24. ročník

24. ročník Ceny Josefa Jungmanna

CENA JOSEFA JUNGMANNA a další tvůrčí ocenění za nejlepší literární překlady uplynulého roku byla udělena 6.10.2015 v Goethe-Istitutu v Praze. Porota ve složení Veronika Dudková, Jarmila Emmerová, Dagmar Hartlová, Marie Zábranová a Václav Jamek (předseda) rozhodla takto:

Cenu Josefa Jungmanna získal Jiří Našinec za překlad z rumunštiny románu Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil (Paseka). Tvůrčí prémie obdrželi Viktor Janiš za překlad z angličtiny románu Michela Fabera Kvítek karmínový a bílý (Argo) a Martin Pokorný za překlad z angličtiny románu Flanna O’Briena U ptáků plavavých (Rubato).Prémii Tomáše Hrácha pro mladého překladatele získal Petr Eliáš za překlad z angličtiny románu Rawiho Hage Karneval (Plus). Do Síně slávy byl uveden nositel Státní ceny za překlad Miroslav Jindra.

Při této příležitosti bylo uděleno Stipendium Hany Žantovské, a to nositeli Státní ceny za překlad, Ceny Josefa Jungmanna, francouzského i italského státního vyznamenání Jiřímu Pelánovi na překlad výboru z barokní poezie, který pod názvem Hvězda v noci, duha ve dne vydá nakladatelství Opus.

Krameriův vinš jako poděkování za podporu překladů poezie a dalších nekomerčních titulů beletrie získali manželé Mědílkovi z nakladatelství Opus. Krameriův vinš byl udělen i germanistce, redaktorce a překladatelce Boženě Kosekové za její obětavou a dlouholetou práci v porotě pro udílení Ceny Josefa Jungmanna.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.