16. ročník


Ročník 16 (2006)

Porota: PhDr. Božena Koseková (předsedkyně), PhDr. Jarmila Emmerová, Mgr. Alena Jindrová, Drahoslava Janderová, Dominika Křesťanová

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad vydaný v roce 2006:
Jindřich Vacek za překlad díla Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, část první a část druhá (vydal Jindřich Vacek)

Mimořádné tvůrčí odměny:
Jan Binder za překlad díla Johanna Gottlieba Herdera Uměním k lidskosti (Oikoymenh)
Miloslav Uličný za překlad antologie španělských básníků 18. století Heroldové jasu (vydal Ivo Železný)

Tvůrčí odměny:
Iveta Mikešová za překlad románu Magdaleny Tulli Soukolí (Paseka)
Libor Dvořák za překlad díla Ivana Bunina Proklaté dny (Argo)
Petra Kůsová za překlad románu Louise Welshové Řezárna (Argo)
Tomáš Jurkovič za překlad románu Haruki Murakamiho Kafka na pobřeží (Odeon)
Ladislav Šenkyřík za překlad sbírky esejů Martina Amise Na návštěvě u paní Nabokovové a jiná setkání (Volvox Globator)
Eva Veselá za překlad románu Petera Ackroyda Fiktivní deník Oscara Wildea (Orsini)
Jovanka Šotolová za překlad románu Jean-Philippa Touissainta Utíkat (Garamond)
Radovan Charvát za překlad románu Roberta Walsera Pomocník (Opus)

Prémie Tomáše Hrácha pro překladatele do 33 let:
Jakub Šedivý za překlad románu Saši Sokolova Škola pro hlupáky (Prostor)

Ceny byly slavnostně předány 2. 10. 2007 v Pálffyho Paláci na Malé Straně v Praze.
Slavnost se konala ve spolupráci s UNESCO.

Výbor Obce překladatelů děkuje Ministerstvu kultury ČR a sponzorům cen, vydavatelství Reader´s Digest Výběr, Nadaci ČLF a Gallery, a.s.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.