16. ročník


Ročník 16 (2006)

Porota: PhDr. Božena Koseková (předsedkyně), PhDr. Jarmila Emmerová, Mgr. Alena Jindrová, Drahoslava Janderová, Dominika Křesťanová

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad vydaný v roce 2006:
Jindřich Vacek za překlad díla Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, část první a část druhá (vydal Jindřich Vacek)

Mimořádné tvůrčí odměny:
Jan Binder za překlad díla Johanna Gottlieba Herdera Uměním k lidskosti (Oikoymenh)
Miloslav Uličný za překlad antologie španělských básníků 18. století Heroldové jasu (vydal Ivo Železný)

Tvůrčí odměny:
Iveta Mikešová za překlad románu Magdaleny Tulli Soukolí (Paseka)
Libor Dvořák za překlad díla Ivana Bunina Proklaté dny (Argo)
Petra Kůsová za překlad románu Louise Welshové Řezárna (Argo)
Tomáš Jurkovič za překlad románu Haruki Murakamiho Kafka na pobřeží (Odeon)
Ladislav Šenkyřík za překlad sbírky esejů Martina Amise Na návštěvě u paní Nabokovové a jiná setkání (Volvox Globator)
Eva Veselá za překlad románu Petera Ackroyda Fiktivní deník Oscara Wildea (Orsini)
Jovanka Šotolová za překlad románu Jean-Philippa Touissainta Utíkat (Garamond)
Radovan Charvát za překlad románu Roberta Walsera Pomocník (Opus)

Prémie Tomáše Hrácha pro překladatele do 33 let:
Jakub Šedivý za překlad románu Saši Sokolova Škola pro hlupáky (Prostor)

Ceny byly slavnostně předány 2. 10. 2007 v Pálffyho Paláci na Malé Straně v Praze.
Slavnost se konala ve spolupráci s UNESCO.

Výbor Obce překladatelů děkuje Ministerstvu kultury ČR a sponzorům cen, vydavatelství Reader´s Digest Výběr, Nadaci ČLF a Gallery, a.s.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.