11. ročník

 
Ročník 11 (2001)

Odborná komise pracovala ve složení Helena Beguivinová, Zdeněk Beran, Jarmila Emmerová (předsedkyně), Božena Koseková a Ladislav Zadražil. Na základě prostudování navržených děl (celkem 50 titulů z 21 nakladatelství) a s ohledem na vypracované odborné posudky udělila následující ceny.

Cena Josefa Jungmanna za rok 2001:
Eduard Hodoušek (Leopoldo Alas, Regentka, Arista)

Mimořádná tvůrčí odměna: Jana Mertinová (Grigorij Kanovič, Kůzle za dva groše, Romeo)
Pocta laureátům: Pavel Dominik (Salman Rushdie, Zem pod jejíma nohama, Paseka) a Jiří Pelán (Básníci soumraku, italská poezie pozdní secese, Paseka)
Tvůrčí odměna: Jiří Reynek (Henri Pourrat, Kašpar z hor, Literární čajovna Suzanne Renaud), Miloslav Uličný (Španělské romance, Ivo Železný), Jindřich Vacek (Natan Šacham, Rosendorfovo kvarteto, Paseka), Zuzana Mayerová (Toni Morrisonová, Ráj, Vyšehrad), Zuzana Šťastná (George Orwell, Bože chraň aspidistru, Volvox Globator)
Prémie Tomáše Hrácha: Veronika Havlíková (Harry Mulisch, Procedura, MF)

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.