21. setkání na (A)voidu – Poznejte svého překladatele

Datum: 5. 3. 2024
Čas: 18:00
Místo: kavárna (A)void, kobka 11, náplavka pod Tančícím domem, Praha

(A)void Floating Gallery a Obec překladatelů zve na tradiční překladatelský večer, tentokrát navíc ve spolupráci se spolkem Euskaldun. Tématem večera bude zajímavý kout Evropy, k němuž se vztahuje ojedinělá literatura: Pyreneje. Co o nich víme? Co víme o Katalánsku kromě televizních zpráv o snahách Katalánců odtrhnout se od Španělska? Co víme o katalánsky psané literatuře, která se překládá do češtiny stále častěji? Vzniká katalánská literatura jen v Katalánsku? Na všechny tyto otázky odpoví ti nejpovolanější: dva mladí překladatelé z katalánštiny, pro svůj obor velmi zapálení. Michal Brabec v rámci večera představí svůj překlad románu Irene Solà Zpívám já a hora tančí (Euskaldun 2023) a Vít Groesl povídku Ztroskotání od Lluíse Ferrana de Pola z připravované antologie katalánské povídkové tvorby minulého století. Večer jako obvykle moderuje básník Josef Straka. Večer zpříjemní písně v katalánštině v podání Alberta Fonta Hara.

Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.