Mezinárodní praxe překladů z asijských literatur – Svět knihy

Datum: 12. 5. 2023
Čas: 17:00
Místo: Svět knihy, Praha

Překlady asijské literatury do angličtiny často procházejí razantními úpravami originálu. Selektují se reálie, krátí se těžko přeložitelné pasáže, text se přizpůsobuje cílovému publiku. Česká překladatelská tradice více ctí originál. Jak je to dnes? Přijďte si poslechnout v pátek 12. 5. 2023 od 17.00 na Světě knihy (sekce Profesní fórum na venkovní ploše).

Účastníci: Zuzana Li, Anna Křivánková, Petra Ben Ari

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.