Radovan Charvát

Po absolvování ČVUT v Praze (1972) pracoval jako matematik ve výpočetním středisku ČEZ (do roku 1984), poté překladatel. V roce 1987 rok v Africe. 1989–90 studium germanistiky, anglistiky a amerikanistiky na univerzitě J.-W.-Goetha ve Frankfurtu n/M. Po roce 1989 překladatel z němčiny a angličtiny.

Překlady filmových scénářů z němčiny a angličtiny, simultánní tlumočení filmů, lit. publicistika (Literární noviny, lidovky, týdeník A2, Souvislosti, RR), spolupráce s Rakouským kulturním fórem, Goethe-Institutem, spolupráce s nakladatelstvími Suhrkamp, Hanser, S. Fischer, Prostor, Paseka., Argo, Opus, Archa, Albatros, Dům umění Ostrava, Muzeum Kampa.

Překlady:

Robert Tine                                      Osobní strážce (1993)
Sherwood Anderson                      Povídky (1985, deník MF)
H. B. Fyfe                                         Jiná doba, jiné mravy (1987, povídka, MF)
Frank Roberts                                  Můžete to být i vy (1987, povídka, MF)
Otfried Preußler                              Čarodějův učeň (1993, 2003 Argo)
Michael Ende                                   Punč přání (1993)
Hermann Hesse                               Červnec (1996, Volvox Globator), Putování (1997, Volvox Globator)
W.M.Bauer                                        Tyranie blahobytu (1997 Volvox Globator)
Martin Horan                                    Malá kniha židovské moudrosti (1996 Volvox Globator)
Brian Bocking                                   Malá kniha konfuciánské moudrosti (1996 Volvox Globator)
John Baldock                                     Malá kniha zenové moudrosti (1998 Volvox Globator)
Sten Nadolny                                    Bůh drzosti Hermés (1996 Volvox Globator), Objevení pomalosti (1997 Volvox Globator)
Franz Werfel                                     Barbora neboli Zbožnost (1997 Volvox Globator)
Patrick Roth                                      Corpus Christi (1998 Volvox Globator)
Thomas Bernhard                           Vyhlazení. Rozpad (1998 Prostor)
Martin Walser                                  Johann (1999 Volvox Globator)
Thomas Bernhard                           Beton (2000 Prostor)
Hugo Loetscher                                Mandarínovy oči (2001 Volvox Globator
Victor Klemperer                             Deníky 1933–1941 (2002 Paseka), Deníky 1942–1945 (2004 Paseka)
Thomas Bernhard                           Imitátor hlasů (2002 Prostor), Rozrušení (2004 Prostor)
Libuše Moníková                             Pavana za zemřelou infantku (2005 Argo)
Robert Walser                                  Jakob von Gunten (2005 Opus)
W. G. Sebald                                    Vystěhovalci (2006 Paseka)
Hans Bemmann                              Kámen a flétna, Kniha první – Giza a její vlci, (2006, Argo), Kniha druhá – Sokolí dívka (2006, Argo), Kniha třetí – Faun (2007, Argo)
Robert Walser                                  Pomocník (2006, Opus)
Thomas Bernhard                           Mráz (2007, Prostor)
Robert Walser                                  Sourozenci Tannerovi (2007, Opus)
W. G. Sebald                                    Austerlitz (2008, Paseka)
Robert Walser                                 Život básníka – výbor z krátkých próz I (2008, Opus), Večerní čtení – výbor z krátkých próz I (2009, Opus)
Tilman Rammstedt:                       Čínský císař (2009, nakl. LN)
Josef Virgil Grohmann                   Pověsti z Čech (Plot, 2009),
Robert Walser                                  Procházka (2010, Opus)
Thomas Bernhard                           Velký, nepochopitelný hlad/ Krátké prózy I (2010, Prostor)
Robert Musil                                    Zmatky chovance Törlesse (Argo, 2011)
Arno Schmidt                                   Přesídlenci (Opus, 2011)
Thomas Bernhard                           Události / Krátké prózy II (Prostor, 2011)
W. G. Sebald                                     Saturnovy prstence (Paseka, 2012)
Max Frisch                                        Deníky 3 (Paseka, 2012)
Arno Schmidt                                    Alexander (Opus, 2012)
Thomas Glavinic                               Záliba Carla Haffnera v remízách (Paseka, 2013)
Robert Walser                                  Mikrogramy (Opus, 2013)
Karl Corino                                         Vzpomínky na Roberta Musila (výběr, Revolver Revue 2013)
K.-I. Hennetmair                              Rok s Thomasem Bernhardem (Prostor, 2014)
Walter Serner                                    Poslední uvolnění, manifest DADA (P.R.a.g. 2014)
Carl Seelig                                          Putování s Robertem Walserem (OPUS, 2014)
W. G. Sebald                                      Pocity. Závratě (Paseka, 2015)
Jan Faktor                                          Jiříkovy starosti o minulost (Plus, 2015)
Arno Schmidt                                    Jezerní krajina s Pocahontas (OPUS, 2015)
Ludwig Hohl                                      Zápisky I–IV (OPUS, 2015)
Ludwig Hohl                                      Zápisky V–VIII (OPUS, 2016)
H. H. Jahnn                                       Noc z olova (pulchra, 2016)
Arno Schmidt                                    Větrné mlýny (Opus, 2016)
Leta Semadeni                                 Tamangur (Archa, 2018)
Ludwig Hohl                                     Zápisky IX–XII (OPUS, 2017)
W. G. Sebald                                     Byt ve venkovském domě (Paseka, 2018)
Arno Schmidt                                   Kamenné srdce (OPUS, 2018)
Patrick Roth                                      Východ slunce. Kniha Josefova (Volvox, 2018)
Norbert Gstrein                                Anglické roky (Prostor, 2019)
Robert Walser                                   Loupežník (OPUS, 2019)
J. W. Goethe                                      Pohádka (soukr. vydání, 2020)
Josef Winkler                                    Knížka chovance Jeana Geneta (2020)
W. Adorno                                          Protokoly snů (2020)
W. G. Sebald                                      Campo Santo (OPUS, 2020)
Louis Kahn                                        Rozhovory se studenty (2020)
Patrick Roth                                      Láska, smrt a vzkříšení (2020)
W. G. Sebald                                     Domov plný úzkosti (2021)
Max Frisch                                        Homo faber (2022)
W. G. Sebald                                     Podle přírody (2022)
Werner Herzog                                Dobývání marnosti / Fitzcarraldo (2022)
Arthur Koestler                                Noc o polednách (2023)
Stefan Zweig                                     Michel de Montaigne (2023)
Eugen Drewermann                       Podoby zla (2023)
Robert Walser                                  Noční myšlenky (2023)
Werner Herzog                                Každý za sebe a Bůh proti všem (2024)

Jazyky:
angličtina, němčina
Žánry:
próza, pro mládež, literatura faktu
Specializace:
překlad
Kontakt:

605 808 423

camel.rc@volny.cz