Michal Zahálka

Narodil se roku 1989 v Hradci Králové. Na FF UK začal studovat dvouoborově anglistiku a divadelní vědu, po roce zběhl k jednooborové divadelní vědě – ovšem zpět k jazykům si cestu našel prvotně přes překládání divadelních her, které je dodnes jeho hlavním oborem. Od r. 2020 je interním doktorandem ÚTRL FF UK, kde připravuje disertaci o dějinách českého jevištního alexandrinu. Odborně se zajímá o francouzské drama (zejména klasicistní a současné) a jeho české překlady, moderní britskou dramatiku a problematiku divadelního překladu obecně. Pracuje jako odborný redaktor v Institutu umění – Divadelním ústavu, je členem dramaturgické rady festivalu Divadlo Plzeň a podílí se na organizaci festivalu současného francouzského dramatu a divadla Sněz tu žábu. Do r. 2015 se věnoval divadelní kritice v odborných periodikách i denících (Hospodářské noviny, Lidové noviny). Dvě sezony působil jako dramaturg Městských divadel pražských, na Katedře činoherního divadla DAMU vedl tři roky anglickojazyčný seminář dramaturgie.

Vedle divadelních her (kde mezi jeho klíčové autory patří mj. Florian Zeller či Torben Betts) se věnuje i próze, poezii a komiksům, a to jako překladatel i jako externí redaktor – nejčastěji ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Na ÚTRL FF UK vedl výběrové semináře překladu dramatu a překladu písňového textu.

 

Vzdělání

od r. 2020 doktorandské studium na Ústavu translatologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

2013 Letní škola řeckého antického dramatu, Národní Kapodistriova univerzita v Athénách

2011 a 2015 překladatelská dílna, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

2009–2017 Mgr., Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (DP: Jindřich Hořejší jako překladatel francouzského dramatu)

2008 jazykové zkoušky (angličtina: Cambridge CPE C2; francouzština DELF B2)

 

Profesní životopis

2018–2020 dramaturg v Městských divadlech pražských

2015–2017 agentážní činnost v agentuře Aura-Pont

2019–dosud se doby překladatel podílí na projektu překladů anglického restauračního dramatu REDRAMA (FF MU)

2015–dosud členství v odborných radách NIPOS – ARTAMA (experimentální a studentské divadlo, činoherní divadlo)

2014–dosud soustavná překladatelská činnost (z angličtiny a francouzštiny – dramatické texty, odborné texty, příležitostně i próza a poezie) a příležitostná externí redakční práce

2011–dosud lektorská činnost na přehlídkách amatérského divadla (krajské přehlídky, národní přehlídky vč. Jiráskova Hronova)

2013–2019 členství v divadelní grantové komisi MK ČR

2013–2017 a znovu od r. 2024 členství v porotě Ceny Marka Ravenhilla

2012–2017 členství v činoherní porotě Cen Thálie

2011–2015 divadelní recenzent v denním i odborném tisku, spolupráce s ČT a ČRo 3 – Vltava

 

Ocenění

2021 Cena Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy, 1. místo

2015 Cena Václava Königsmarka (čestné uznání)

2014 Stipendijní cena pro mladé divadelní kritiky

2011 Cena Jiřího Levého, 2. místo v kategorii Poezie (úryvek z dramatu Médeia Pierra Corneille)

Jazyky:
angličtina, francouzština
Žánry:
próza, poezie, drama, komiks
Specializace:
překlad, redakce
Kontakt:

michal.zahalka@gmail.com

Vydané překlady:

2024: Hopman Laurent, Lucasovy války (Les Guerres de Lucas), Argo
Poznámka k překladu: kreslíř: Renaud Roche

2024: Cros Jean-François, Fantasma (Le Fantasme), inscenace: agentura Harlekýn
Poznámka k překladu: divadelní hra; hráno pod názvem Co to píšeš, miláčku?

2024: Betts Torben, S Caroline v kuchyni (Caroline’s Kitchen), inscenace: Klicperovo divadlo
Poznámka k překladu: divadelní hra

2023: Slimani Leïla, Země těch druhých II: Koukejte, jak tančíme (Le Pays des autres II : Regardez-nous danser), Argo

2023: Robins Danny, 2:22 – Duchařský příbeh (2:22 – A Ghost Story), inscenace: Činoherní klub
Poznámka k překladu: divadelní hra

2022: kol. autorů (Dorling Kindersley), Muzikál od počátků dodnes (Musicals: The Definitive Illustrated Story), Pangea
Poznámka k překladu: překlad a odborná revize

2022: Yslaire , Slečna Baudelairová (Mademoiselle Baudelaire), Argo

2022: Zeller Florian, Bílý jelen (Des trains à travers la plaine), inscenace: Klicperovo divadlo
Poznámka k překladu: divadelní hra

2021: Giraudoux Jean, Hry, Institut umění – Divadelní ústav
Poznámka k překladu: editor a výkonný redaktor svazku; překlad hry Pařížské impromptu; doslov

2021: kol. autorů (eds. Linda Dušková, Natálie Preslová), Sněz tu žábu: Pět francouzských her, Institut umění – Divadelní ústav
Poznámka k překladu: redaktor svazku; překlad hry Pauline Peyrade Císařský les

2021: Zeller Florian, Druhá strana kulis (L’envers du décor), inscenace: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Poznámka k překladu: divadelní hra

2020: Zeller Florian, Syn (Le Fils), inscenace: Divadlo F. X. Šaldy + Český rozhlas
Poznámka k překladu: divadelní hra

2019: Zeller Florian, Lež (Le Mensonge), inscenace: Divadlo Verze
Poznámka k překladu: divadelní hra

2019: Pommerat Joël, Tři hry, Institut umění – Divadelní ústav
Poznámka k překladu: editor a výkonný redaktor svazku; překlad her Znovusjednocení Korejí a Třesu se

2019: Walsh Enda, Lazarus, inscenace: Městská divadla pražská
Poznámka k překladu: divadelní hra (muzikál); překlad libreta + české titulky (písně: David Bowie)

2018: Tillette de Clermont-Tonnerre Hédi, Strach(y) (Peur(s)), scénické čtení: Divadlo X10 / festival Sněz tu žábu
Poznámka k překladu: divadelní hra

2018: Larson Jonathan, Tick, tick... Boom!, inscenace: Art4Rent
Poznámka k překladu: spoluautor překladu: Jan Šotkovský

2017: Vandalem Anne-Cécile, Smutek (Tristesses), časopis Svět a divadlo, číslo 4/17
Poznámka k překladu: časopisecky publikovaný překlad divadelní hry

2017: Zeller Florian, Pravda (La Vérité), inscenace: Západočeské divadlo Cheb, Divadlo na Fidlovačce, Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Slezské divadlo Opava, agentura Harlekýn, Národní divadlo moravskoslezské + Český rozhlas
Poznámka k překladu: divadelní hra

2017: Greig David, Evropa (Europe), inscenace: Divadlo NoD
Poznámka k překladu: divadelní hra

2016: Betts Torben, Kočka v oreganu (Invincible), inscenace: Klicperovo divadlo, Divadlo Kalich, Komorní scéna Aréna, Divadelní spolek Kašpar, Slovácké divadlo
Poznámka k překladu: též hráno pod názvem Vincenc

2016: Cayet Guillaume, Nehybní (Les Immobiles), scénické čtení: Divadlo Letí / festival Sněz tu žábu
Poznámka k překladu: divadelní hra

2015: Zeller Florian, Otec (Le Père), inscenace: Městské divadlo Kladno, Slovácké divadlo, Městská divadla pražská, Divadlo Petra Bezruče
Poznámka k překladu: divadelní hra

2015: Zeller Florian, Matka (La Mère), inscenace: Městské divadlo Kladno
Poznámka k překladu: divadelní hra

2015: Courteline Georges, Rány osudu a jiné krátké řádky, Městské divadlo Kladno
Poznámka k překladu: sešit překladů krátkých divadelních komedií Georgese Courtelina; výběr, překlad, předmluva

2014: Hare David, Nevzdávej to (Gethsemane), inscenace: Divadlo na Vinohradech
Poznámka k překladu: divadelní hra