PhDr. Hana Fořtová, PhD.

Rozená Dohnálková. Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové (1997) vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor francouzský jazyk a literatura (2005 Mgr.) a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze obor politologie (2004 Mgr; 2004 PhDr; 2010 Ph.D.). Od roku 2007 je zaměstnána na Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení pro studium novověké racionality. V letech 2008-2009 působila jako odborný asistent na Katedře politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na podzim 2016 pobývala čtyři měsíce ve Vídni na Institut für die Wissenschaften vom Menschen v rámci stipendia na překlad knihy Principes de politique (1806) B. Constanta (Paul Celan Fellowship). Ve své teoretické práci se věnuje politické filosofii novověku, především francouzskému osvícenství (Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Filosofia, Praha, 2006; Lev Thun Alexis de Tocqueville [spolu s D. Olšákovou], OIKOYMENH, Praha, 2011). Je členkou Société Française d’Etudes du Dix-Huitième SiècleSociété Montesquieu České společnosti pro výzkum 18. století. Ve svých překladech z francouzštiny se zaměřuje především na texty politické filosofie.

Jazyky:
francouzština
Žánry:
próza
Specializace:
překlad
Kontakt:

777248550

ciceronka@centrum.cz

Vydané překlady:

2022: Rousseau Jean-Jacques, Rozprava o nerovnosti, O společenské smlouvě (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Du contrat social), Karolinum
Poznámka k překladu: 317 str.

2020: Comte-Sponville André, Duch ateismu. Úvod do spirituality bez Boha (L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu), Filosofia
Poznámka k překladu: 220 str.

2019: Rousseau Jean-Jacques, Úvahy o polské vládě a o její zamýšlené reformě (Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée), OIKOYMENH
Poznámka k překladu: 150 str.

2018: Constant Benjamin, Principy politiky (Principes de politique, 1806), OIKOYMENH
Poznámka k překladu: 441 str.

2016: Boudre Alain, Umývač výloh a arcibiskup. Životopis Mgr. Miloslava Vlka (Laveur de vitres et archevêque. Biographie de Mgr. Miloslav Vlk), Nové Město
Poznámka k překladu: 149 str.

2015: Montesquieu Charles-Louis de, O duchu zákonů II, Obrana Ducha zákonů (De l’Esprit des lois II, La Défense de l’Esprit des lois), OIKOYMENH
Poznámka k překladu: 583 str.

2015: Namont Jean-Pierre, Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940) (La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l’immigration tchèque et slovaque en France (1914–1940), Academia
Poznámka k překladu: 564 str.

2010: Montesquieu Charles-Louis de, O duchu zákonů I (De l’Esprit des lois I), OIKOYMENH
Poznámka k překladu: 378 str.