Členství v OP

Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). K listopadu 2022 měla Obec překladatelů 289 členů a členek.

Přihlášku najdete zde. Uvádějte prosím dva své umělecké překlady včetně základních bibliografických údajů (nakladatelství, rok vydání), případně odkaz na web typu Kosmas nebo Databáze knih.

Podáním žádosti o členství v OP souhlasíte s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.

Členské příspěvky na daný rok se platí od 1. 1. nejpozději do 31. 3. na bankovní účet 1014328992/5500. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo napište do zprávy pro příjemce své jméno. Můžete také využít níže uvedené QR kódy (nezapomeňte doplnit VS nebo zprávu pro příjemce!).

  • roční členský příspěvek činí minimálně 1000 Kč (lze dobrovolně platit příspěvek vyšší)
  • studenti do 26 let, senioři nad 65 let a lidé na rodičovské dovolené platí 500 Kč
  • členové nad 80 let členský příspěvek neplatí
  • noví členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 14 dnů od vyrozumění o přijetí do OP

Dlužné příspěvky do roku 2021 včetně se výbor rozhodl odpustit.

Členské příspěvky jsou pro chod OP velmi důležité. Pokrývají především náklady, jež nelze hradit z grantových zdrojů. Nezaplacení členského příspěvku je podle stanov důvodem ke zrušení členství.

Děkujeme všem, kdo příspěvky řádně a včas platí!

Příspěvek 1000 Kč                                                                                          Příspěvek 500 Kč

                                                                                               

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.