Z výboru OP

Únor 2021

   
Únor  2021– informace o činnosti výboru

- Podána žádost o grant NČLF (20.000 -25.000 Kč).

- Letošní grant z Magistrátu se krátí ze 400 000 na 360 000 Kč.

-  Na léta 2022-2024  získala OP z Magistrátu  3x 400 000 Kč.- Dilia se účastní  jednání o finanční náhradu pro SČKN od MK za online výpůjčky z Národní knihovny. Kompenzace se týkají pouze nakladatelů, pokud by se snad mohly vztahovat i na překladatele, Dilia nás upozorní.

- Vyhlášení Magnesie Litery se přesouvá na 8.6. 2021.

- Za příznivých epidemiologických okolností by se Svět knihy mohl konat v době 10.6.-13.6. Vyhlášení Skřipce by proběhlo  11.6. 2021 v 15.00.  

- MK vyhlásilo od 15.2. nový program - Covid kultura 3. Tentokrát jsou mezi příjemci 60.000 Kč podpory uvedeni i spisovatelé, snad by na ni mohli dosáhnout i překladatelé.

- Ceatl vyhodnotil info jednotlivých překladatelských organizací o implementaci Evropské směrnice. Všude zatím probíhají detailnější jednání.

- Překladatelé Severu získali spolu s OP a  JTP  grant, bude možné ho čerpat od podzimu 2021.

- Připojili jsme se spolu s dalšími evropskými překladateli k žádosti  rakouských překladatelů o okamžité propuštění naší kolegyně Volhy Kalacké.
  

Body projednávané na zasedání výboru 8.9. 2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se výbor v plánovaném  termínu před prázdninami nesešel, aktuální záležitosti vyřizovali členové prostřednictvím mailové korespondence.


1)    Žádost OP o finanční příspěvek na CJJ u Státního fondu kultury byla kladně vyřízena
2)    V r. 2021 se bude obměňovat rada Státního fondu, OP do ní nominuje Annu Kareninovou
3)    Byla podána  žádost OP o tříletý grant u Hlavního města Praha
4)    Je podepsána smlouva s Dilia na finanční příspěvek na CJJ
5)    Porota Soutěže Jiřího Levého seznámila výbor s výsledky, diplomy budou předány 22.9. v Café Kampus
6)    Porota CJJ vybrala  11 finalistů, definitivní rozhodnutí padne do konce měsíce
7)    V rámci CJJ bude uděleno Stipendium HŽ a Krameriův vinš
8)    Pokračují besedy v knihovnách „Poznejte svého překladatele“
9)    Připravuje se program pro KVH v rámci cyklu Ztraceni v překladu
10)   Proběhlo jednání na MK o možné finanční podpoře databáze OP
11)   Výbor připraví do konce září  účast na  knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
12)   Zjistit aktuální info o tvůrčích pobytech v Broumově

Výbor OP projednal 10. 3. 2020 tyto body:

1) Informace o jednání KVASu s nakladateli

2) Dotazník CEATLu

3) Finanční podpora CJJ - žádost NČLF

4) Partnerství s Překladateli severu a JTP při žádosti o grant

 5) Informace o konferenci PENu

 6) Poznejte svého překladatele – info o setkání v knihovnách

 7) Ustavení porot CJJ a Skřipce

  8) Ztraceni v překladu 6

  9) Ztraceni v překladu 7 - příprava

  10) Jarní schůzka s členy OP a ustavení pracovních skupin

 11)  Noví členové

Výbor projednal 14. 1. 2020 na své schůzi tyto body:

1)    Vyúčtování grantu HMP za r. 2019 (Lhotová, Zelenková)
2)    Lednový stipendijní pobyt  v Broumově (koordinovala Linhartová)
3)    Slovník roku  - porotcem za OP  J. Našinec
4)    Konference PENu – za OP  Jarka Vrbová, R. Svoboda
5)    A. Tkáčová  připravuje: Ztraceni v překladu
6)    Svět knihy: 15.5. ve 14.00 – Skřipec; předseda poroty – V.Janiš
7)    Aktuálně: Olga Lomová do Rady ČT – rozesláno Kvasu, členům Dilia, Překladatelům severu.  Připravila H. Linhartová
8)    Zprávy připraveny k odeslání (Beguivinová, Lhotová, Linhartová)
9)    Stipendium či cena Jiřího Joska za překlady dramatu, spojení s divadlem. Konzultace s Dilia (H. Linhartová)
10)    Zpřesnění statutu Ceny JJ. Diskuse. Upraví V. Jamek.
11)    Web OP - kontrola údajů
12)    Noví členové – schválení přihlášek
13)    Spolupráce s knihovnami. Připravuje A. Tkáčová
14)    Zástupce OP v CEATLu – Hana Fořtová
15)    Podněty od A. Lexové pro VH
16)    Vznik  pracovních skupin OP

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Český rozhlas Vltava velmi pěkně představil posluchačům 29. ročník Ceny Josefa Jungmanna písemně i rozhovory s laureátkou Alicí Flemrovou a dalšími oceněnými. Zde odkaz na webovou stránku pořadu.