Stipendia

Stipendia v Německu a v Katalánsku

Stipendijní pobyt pro germanisty 2020
Goethe-Institut informuje o možnostech stipendijního  pobytu v délce 6 až 8 týdnů v několika překladatelských zařízeních. O stipendium ve výši 1500 euro lze požádat do 6.3.2020. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce  www.goethe.de/uebersetzerstipendium.

Překladatelé z katalánštiny a němčiny se mohou ucházet o pobytové překladatelské stipendium v zemích svého jazyka. Uzávěrky: 28.2.2018 (Německo, podrobnosti na https://www.goethe.de/de/uun/auf/lit/uss/bew.html) a 20.4.2018 (Katalánsko, více na https://www.ceatl.eu/call-for-applications-residency-programme-for-translators-of-catalan-literature-deadline-20-april-2018). 

Tvůrčí stipendia Ministerstva kultury na rok 2018

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018. Žádosti o stipendia v oblasti profesionálního umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura a výtvarné umění se přijímají do 2. dubna 2018.

Více informací zde.

Artists-in-Residence-Programm 2018

Zajímáte se o rakouskou literární scénu a není vám více než čtyřicet let? Zažádejte si o jedno z velkoryse koncipovaných stipendií, jejichž cílem je zapojit umělce do bohatého kulturního dění ve Vídni či Salcburku.

Pro překladatele se nabízejí až dvouměsíční pobyty.

Uzávěrka přihlášek 18. září 2017.

Více na http://www.artists-in-residence-austria.at/go/ZDY5MjMyNG či na http://www.artists-in-residence-austria.at/

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskutečňují ve dvou termínech: jarní termín a podzimní termín v jednotlivých výše uvedených městech. Zažádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací a dále esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.

Více na http://visegradfund.org/residencies/visual-sound-arts/

 

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.