Zemřel Pavel Weigel

Zemřel Pavel Weigel

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že v pondělí 30. listopadu 2015 zemřel ve věku 73 let náš milý kolega, dlouholetý předseda revizní komise Obce překladatelů, výborný překladatel z polštiny a ruštiny a také originální spisovatel ing. Pavel Weigel.

Narodil v roce 1942 v Brně. Vystudoval VŠCHT v Praze, pracoval v průmyslu a v oboru životního prostředí. Napsal několik publikací o ochraně životního prostředí, byl šéfredaktorem časopisu Ochrana ovzduší a je také spoluautorem dvou vynálezů. Napsal např. monografii o Stanislawu Lemovi, sbírky Mezitexty a Lemování, těžiště jeho literární činnosti však spočívalo v překladech, kterých knižně publikoval více než sto. Překládal literaturu faktu, science fiction i dětskou literaturu, především z polštiny a ruštiny (Stanislaw Lem, Janusz Zajdel, Dorota Terakowska, Kir Bulyčov, Sergej Lukjaněnko, Anatolij Karpov aj.). Pavel Weigel se aktivně zúčastňoval českého literárního dění. Kromě dlouholetého předsednictví v revizní komisi OP působil  v několika porotách literárních soutěží (např. Hledáme dokonalé projekty či Magnesia Litera), byl rovněž předsedou dozorčí rady DILIA, členem Syndikátu novinářů a v poslední době, ačkoli se jeho zdravotní stav zhoršoval, obětavě zastával funkci tajemníka Obce spisovatelů.

Bibliografii překladů Pavla Weigela najdete zde.

Pohřeb se koná ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 14 hod. ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.