Výtvarná soutěž „Tvář překladu“

Pomozte nám zviditelnit literární překladatele!
Evropská rada asociací literárních překladatelů CEATL vyhlašuje soutěž pro amatérské výtvarníky na téma „Význam literárních překladatelů, jejich přínos a role v literatuře“. Tuto opomíjenou skutečnost lze zpracovat jakoukoliv výtvarnou technikou od fotografie, přes kresbu, malbu či grafiku a zaslat ji v digitální podobě. Zahájením soutěže 23. dubna chceme zároveň oslavit Světový den knihy, uzávěrka je 22. května. CEATL vítěze odmění před Mezinárodním dnem překladatelů 30. září 2016 poukázkou v hodnotě 200 Euro na návštěvu restaurace a nákup knih. 
Po nadšené reakci na předchozí ročníky, kdy soutěžící natáčeli krátké video na téma „Zachyťte překladatele“ a zasílali fotografie s názvem „Překlad, kam se podíváš“, se jistě najde spousta nadaných výtvarníků, kteří by si chtěli vyzkoušet svůj um a zkusit štěstí.

Pravidla soutěže:
• Digitální výstup (2-3 MB) ve formátu JPEG zasílejte na contest@ceatl.eu do 22. května 2016.
• Přijímá se vždy jen 1 příspěvek na soutěžícího.
• Bude-li součástí výtvarného díla text, je třeba doprovodit jej překladem do angličtiny či francouzštiny.
• CEATL si vyhrazuje právo použít vítězné výtvarné dílo k propagaci literárních překladatelů například formou elektronické pohlednice k Mezinárodnímu dni překladatelů. Vítěz tímto dává svolení k využití svého díla pro výše zmíněné účely. Pokud CEATL projeví zájem o další ze zaslaných děl, požádá jejich autora/autorku o svolení. CEATL neposkytne díla nikomu jinému než svým členským asociacím. CEATL nezneužije díla k finančnímu obohacení.
• CEATL umístí soutěžní příspěvky na stránku Facebook event page, kde bude moci o vítězi rozhodovat svou přízní široká veřejnost.
• Porota vybere vítěze z autorů pěti příspěvků, které získají nejvíce příznivců (do 29. května 2016).
• Členské asociace CEATLu vybraná výtvarná díla vystaví a mohou zorganizovat tiskovou konferenci propagující vítězný příspěvek.
• Vítěz, o němž se rozhodne v červnu 2016, získá poukázku v hodnotě 200 Euro na návštěvu restaurace a nákup knih.
• Porota si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže příspěvky, které nebudou odpovídat dobrým mravům, jakož i právo cenu neudělit, případně ji rozdělit mezi dva soutěžící. Porota předem upozorňuje, že s jednotlivými soutěžícími nebude korespondovat či s nimi navazovat kontakt jiným způsobem, ani dále vysvětlovat své rozhodnutí.

Zdroj:http://www.ceatl.eu/ceatls-picture-contest-the-face-of-tran

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.