Výsledky Překladatelské soutěže Jiřího Levého 2016

Ve čtvrtek 9. června byly v pražské kavárně Café Kampus vyhlášeny výsledky překladatelské soutěže Obce překladatelů pro mladé a začínající překladatele. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně poroty), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík ocenila tyto autory zaslaných příspěvků:

PRÓZA
1. cena Tereza Vlášková (Bicram Seth, angličtina)
2. cena a) (dvojnásobné – za 2 příspěvky téže překladatelky) Anežka Melounová Křístková (finština); b) Jana Vrzalíková (Jane Websterová, angličtina)
3. cena a) Zdeněk Humpl (Georges Pérec, francouzština); b) Vojtěch Ettler (Paul Auster, angličtina); c) Fedora Morozová (Federico Baccoma, italština)

Čestná uznání: a) Gabriela Pechanová (se dvěma příspěvky, A. Zambra a R. Bolaňo, španělština); b) Kateřina Harrison Lipenská (angličtina); c) Jana Kellnerová (němčina);

POEZIE
1. cena neudělena
2. cena a) Vít Kazmar (R. Juarroz, španělština); b) Martin Světlík (Anthony Hecht, angličtina)
3. cena neudělena

Čestná uznání a) Petr Valenta (Horatius, latina); b) Michael Alexa (Mickiewicz, polština); c/ Tereza Vlášková (Silverstein, angličtina).

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.