Vyhlášení překladatelské soutěže pro ukrajinisty


PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ Z UKRAJINŠTINY DO ČEŠTINY (2019)

Termíny:
Vyhlášení soutěže: 25. dubna 2019
Termín pro odevzdání překladu: 30. září 2019
Vyhlášení výsledků soutěže: říjen 2019
Slavnostní ceremoniál předání cen: říjen – listopad 2019

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: próza a poezie.

Texty k překladu:
Tento rok účastníci soutěže v kategorii próza překládají povídku Tani Maljarčukové Жаби в морі a vzpomínku Vladimira Rafejenka  Птахи останнього літа. Oba texty naleznete zde.
V kategorii poezie se jedná o  vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka - texty zde.
Jeden účastník může soutěžit v obou kategoriích. Pokud se účastník rozhodne soutěžit v obou kategoriích, překlady musí zaslat zvlášť ve dvou e-mailech.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘEKLADŮ JE 30. ZÁŘÍ 2019

Ceny:
V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.
1. cena – 5000 Kč
2. cena – 3 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč

ČLENOVÉ POROTY:
Rita Lyons Kindlerová, ukrajinistka a překladatelka, členka Obce překladatelů
Tereza Chlaňová, vedoucí sekce ukrajinistiky Karlovy univerzity v Praze, předsedkyně České asociace ukrajinistů
Olha Perebyjnis, bohemistka, choť mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR
Radana Merzová, vedoucí sekce ukrajinistiky Palackého univerzity v Olomouci
Monika Ševečková, ukrajinistka Masarykovy univerzity v Brně

Kontakt na pořadatele:
Tetiana Okopna a Tereza Chlaňová, email: soutez.ua@gmail.com

Podmínky účasti:
1. Soutěžící musí poslat  překlad ve formátu .doc nebo .pdf označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu soutez.ua@gmail.com  nejpozději do 30. září 2019.
2. Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení (kromě omezení uvedeného v bodě 4).
3. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
4. Soutěže v kategorii próza se nemohou účastnit držitelé 1. ceny předchozích ročníků soutěže, avšak mohou se  přihlásit do soutěže v kategorii poezie.
5. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
6. Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
7. Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely:
1) evidence účastníků v soutěži;
2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů);
Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon
b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.);
Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.