Uzávěrky nominací do překladatelských soutěží

Cena Zlatá stuha, uzávěrka 12. 1. 2014. Cena je udělována knihám pro děti a mládež vydaným v předchozím roce. Přihlášky s uvedením náležitých bibliografických údajů a event. doporučujícím komentářem posílejte do Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na adresu 116 74 Praha 1, Mikulandská 5, nebo e-mailem na adresu ibby@seznam.cz. K návrhu není třeba přikládat knihu fyzicky, porota si ji vyžádá od nakladatelství (podrobnosti zde).

Soutěž Jiřího Levého pro mladé překladatele (věkový limit 35 let, další podrobnostizde). Uzávěrka soutěže: čtvrtek 30. ledna 2014. Soutěžní ukázky posílejte do sekretariátu OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2).

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2013. Uzávěrka: 28. března 2014. Návrhy posílejte buď elektronickou poštou na info@obecprekladatelu.cz, nebo na sekretariát OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2). K nominaci nutno poskytnout jeden výtisk knihy. 

Anticeny Skřipec a Skřipeček. Tipy na obzvášť nepovedené překladové tituly, které se objevily v posledních pěti letech na pultech českých knikhupectví, posílejte na sekretariát OP nejpozději do 15. dubna 2014. Překladatelské anticeny budou vyhlášeny na pražském knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2014.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.