Uzávěrky nominací do překladatelských soutěží

Cena Zlatá stuha, uzávěrka 12. 1. 2014. Cena je udělována knihám pro děti a mládež vydaným v předchozím roce. Přihlášky s uvedením náležitých bibliografických údajů a event. doporučujícím komentářem posílejte do Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na adresu 116 74 Praha 1, Mikulandská 5, nebo e-mailem na adresu ibby@seznam.cz. K návrhu není třeba přikládat knihu fyzicky, porota si ji vyžádá od nakladatelství (podrobnosti zde).

Soutěž Jiřího Levého pro mladé překladatele (věkový limit 35 let, další podrobnostizde). Uzávěrka soutěže: čtvrtek 30. ledna 2014. Soutěžní ukázky posílejte do sekretariátu OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2).

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2013. Uzávěrka: 28. března 2014. Návrhy posílejte buď elektronickou poštou na info@obecprekladatelu.cz, nebo na sekretariát OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2). K nominaci nutno poskytnout jeden výtisk knihy. 

Anticeny Skřipec a Skřipeček. Tipy na obzvášť nepovedené překladové tituly, které se objevily v posledních pěti letech na pultech českých knikhupectví, posílejte na sekretariát OP nejpozději do 15. dubna 2014. Překladatelské anticeny budou vyhlášeny na pražském knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2014.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.