STRÁNKY O SOUČASNÉ RAKOUSKÉ LITERATUŘE

Rádi bychom Vás upozornili na projekt „Incentives zur österreichischen Literatur“(Podněty k rakouské literatuře) na adrese archives.readme.cc, jehož cílem je iniciovat překládání nejnovějších děl rakouské literatury.

Virtuální knihovna www.readme.cc je mezinárodní literární portál, který informuje o současné literatuře i jejích autorech a propojuje je přes hranice jazyka i státu.

Ve spolupráci s Vídeňským domem literatury (Literaturhaus Wien) vzniká na adresearchives.readme.cc mj. vícejazyčný soubor recenzí a ukázek ze soudobé rakouské literatury. Recenzenti literatury i literární vědci představují aktuální novinky, krátké ukázky umožňují náhled do textů, celkový obraz doplňují stručné medailonky autorů a autorek. Tato informační nabídka je v současnosti k dispozici v pěti jazycích: němčině, angličtině, francouzštině, češtině a maďarštině.

Překlady by měly zprostředkovat přístup k novým literárním textům mimo oblast mainstreamu i pro jiné jazyky a být podnětem pro knižní vydání v zahraničních nakladatelstvích.

Realizace: Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur (Dokumentační centrum pro novou rakouskou literaturu – recenze, portréty autorů),

Übersetzergemeinschaft (Rakouská obec překladatelů – překlady) – readme.cc (infrastruktura).

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.