Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Eva Kondrysová se narodila v r. 1926 v Praze. Absolvovala anglistiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeon) a v letech 1958–1969 též v revui Světová literatura. Do češtiny překládala zejména anglické a americké romanopisce devatenáctého a dvacátého století, například Jane Austenovou, Saula Bellowa, Arthura Conana Doyla, Henryho Fieldinga, Agathu Christie, Thomase de Quinceyho, Johna Updika aj. O své práci hradištskému Zpravodaji řekla: "Musíte se s knihou sžít a musíte být ochotni sloužit autorovi, ať s jeho názory souhlasíte či nikoli. Překladatel se musí autorovi podřídit a vystihnout jeho myšlenky. Nemůžete si říct, já to napíšu líp a jeho chyby zakryji. Čtenář má právo autora poznat.“ Zemřela 17. září 2017. (Citováno z webu České televize.)

Kompletní bibliografii Evy Kondrysové naleznete v naší databázi.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.