Překladatelská dílna DILIA 2015

DILIA vypisuje stipendia pro mladé překladatele z nizozemského jazyka

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již pojedenácté překladatelskou dílnu: 

  • workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty

  • každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž bude průběžně svou práci konzultovat

  • všichni účastníci obdrží stipendium ve výši 5 000 Kč

  • počet míst: 5 

  • přeložené hry budou prezentovány formou scénického čtení v jednom z pražských divadel.

HARMONOGRAM:

  • termín podání přihlášek: do 10. dubna 2015

  • výběr účastníků: do 11. května 2015

  • zahájení dílny: červen 2015

  • odevzdání překladů: do 17. srpna 2015

  • prezentace výsledků dílny formou scénického čtení: listopad/prosinec 2015.

Více informací, přihlášku a testovací překlad naleznete na  www.dilia.cz,  www.dilia.cz/dilna NEBO eliasova@dilia.cz.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.