Několik nových zpráv

Italštinářům se otevírá nová databáze italské literatury. Více zde.
Londýnský knižní veletrh přichází s cenou pro iniciativy, které zvyšují prestiž překladové literatury, propagují literární překlad a literární překladatele, povzbuzují začínající překladatele a vyhledávají nové tituly k překladu. Nominovat lze jakékoliv uskupení či projekt s polem působnosti mimo UK, jako například literární časopisy, letní školy, internetové stránky, ocenění atd. Termín pro podání přihlášek je 16. 1. 2015. Více informací zde.
Na stránkách platformy Creative Europe jsou k dispozici formuláře pro podání žádosti o granty na literární překlady. Žádosti podávají nakladatelé. Více informací zde. 
Vídeňský Institut humanitních věd  IWM vypisuje stipendia pro překladatele kanonických textů, současných klíčových děl v oblasti humanitních a sociálních věd a kultury, kteří zprostředkovávají výměnu kulturních hodnot mezi Západní a Východní Evropou či mezi jednotlivými východoevropskými národy. Stipendium se nevztahuje na překlady beletrie a poezie. Termín pro podání přihlášek je 28. února 2015. Více informací zde. 
Římské překladatelské centrum Casa delle Traduzioni nabízí rezidenční program pro překladatele nejen z italštiny, zahrnující pobyty od 15 do 45 dnů za administrativní poplatek 30€ plus 20€/den. Více informací zde.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.