Několik nových zpráv

Italštinářům se otevírá nová databáze italské literatury. Více zde.
Londýnský knižní veletrh přichází s cenou pro iniciativy, které zvyšují prestiž překladové literatury, propagují literární překlad a literární překladatele, povzbuzují začínající překladatele a vyhledávají nové tituly k překladu. Nominovat lze jakékoliv uskupení či projekt s polem působnosti mimo UK, jako například literární časopisy, letní školy, internetové stránky, ocenění atd. Termín pro podání přihlášek je 16. 1. 2015. Více informací zde.
Na stránkách platformy Creative Europe jsou k dispozici formuláře pro podání žádosti o granty na literární překlady. Žádosti podávají nakladatelé. Více informací zde. 
Vídeňský Institut humanitních věd  IWM vypisuje stipendia pro překladatele kanonických textů, současných klíčových děl v oblasti humanitních a sociálních věd a kultury, kteří zprostředkovávají výměnu kulturních hodnot mezi Západní a Východní Evropou či mezi jednotlivými východoevropskými národy. Stipendium se nevztahuje na překlady beletrie a poezie. Termín pro podání přihlášek je 28. února 2015. Více informací zde. 
Římské překladatelské centrum Casa delle Traduzioni nabízí rezidenční program pro překladatele nejen z italštiny, zahrnující pobyty od 15 do 45 dnů za administrativní poplatek 30€ plus 20€/den. Více informací zde.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.