Máme tu KVAS

Seznam členů KVAS:

AČK – Asociace českých kameramanů, zastoupená předsedou Markem Jíchou;

AHUV - Asociace hudebních umělců a vědců, zastoupená Zdeňkem Zahradníkem za Společnost skladatelů a Zdeňkem Bartákem za Společnost populární hudby;

ARAS - Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů, zastoupená předsedou Radimem Špačkem;

AS - Asociace spisovatelů, zastoupená předsedou Ondřejem Lipárem;

DILIA– Divadelní, literární, audiovizuální agentura, zastoupená předsedou Vadimem Petrovem a ředitelem Jiřím Srstkou;

FITES - Český filmový a televizní svaz, zastoupený předsedou Martinem Vadasem;

OP - Obec překladatelů, zastoupená předsedkyní Hanou Linhartovou;

OS - Obec spisovatelů, zastoupená předsedou Tomášem Magnuskem;

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, zastoupená předsedou dozorčí rady Lubošem Andrštem a předsedou představenstva Romanem Strejčkem;

PEN klub, zastoupený prezidentem Jiřím Dědečkem;

SAI - Svaz autorů a interpretů, zastoupený předsedou Jiřím Vondráčkem a místopředsedou Jakubem Novým.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.