Německo-česká překladatelská dílna ViceVersa 2018 - výzva

Zveme vás na druhou německo-českou překladatelskou dílnu ViceVersa, která překladatelkám a překladatelům z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožní společně pracovat na předložených projektech, diskutovat o překladatelsky relevantních tématech a pracovně-politické situaci.

Texty budou účastníkům rozeslány s předstihem, očekává se kritická četba všech textů a reflektované představení vlastního textu. Seminární práci strukturují a moderují vedoucí semináře. Kolegiální rozhovor bude vycházet z konkrétního textu a jeho možných řešení přes specifické problémy překladu mezi němčinou a češtinou až po zásadní otázky překladu literárních textů. Dílny se může zúčastnit až dvanáct překladatelů, přičemž usilujeme o stejný počet německy mluvících a česky mluvících účastníků.

Vedení dílny: Věra Koubová, Doris Kouba

Okruh účastníků: překladatelky a překladatelé z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny (beletrie, odborná literatura, divadelní hry, esejistika a poezie), kteří již alespoň jedenkrát něco vydali

Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Termín: od pondělí 16. července 2018 (začátek ve 14 hodin) do neděle 22. července 2018 (konec v 18 hodin)

Náklady: účast na semináři je bezplatná, zahraniční účastníci obdrží příplatek na dopravu (podle zákona o cestovních náhradách) a ubytování, strava je zdarma

Podklady pro žádosti (jako pdf elektronicky, kromě bibliografií ideálně v jednom souboru a opatřené jménem):
* krátká biobibliografie (německy nebo česky jako zvláštní soubor)
* max. 5 normostran překladu, na kterém hodláte pracovat (není nutná smlouva s nakladatelstvím) – 30 řádků po 60 úhozech, s maximální mezerou mezi řádky a číslováním řádků na levém okraji
* německý resp. český originální text (s číslováním řádků)
* krátká charakteristika autora a díla, formulace hlavních otázek pro práci v dílně (nanejvýš vždy jednu stránku, německy nebo česky)

Přihlášky posílejte na E mail@uebersetzerfonds.de do 15. dubna 2018. Výběr účastníků proběhne do 15. května 2018.

Pro další informace: Aurélie Maurin, E maurin@uebersetzerfonds.de

Kontakt pro české žadatale/ky: Věra Koubová, E verkou@volny.cz

Kontakt pro německé žadatele/ky: Doris Kouba, E doriskouba@hotmail.com

www.uebersetzerfonds.de

Za podpory programu TOLEDO Německého překladatelského fondu a Nadace Roberta Bosche. S laskavou podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe-Institutu v Praze, Institutu umění – Divadelního ústavu a s podporou Moravské zemské knihovny – sekce České literární centrum.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.