Ewald Osers (1917 - 2011)

Ewald Osers, nejstarší čestný člen a doyen Jednoty tlumočníků a překladatelů, zemřel 10. října v Readingu u Londýna ve věku 94 let.

Dr.h.c.phil. Ewald Osers BA, FRSL, se narodil v Praze 13. května 1917. Na pražské německé univerzitě studoval chemii, nicméně před protektorátem byl nucen odjet na doporučení profesora Heyrovského do Anglie, kde trvale žil od roku 1938. V Anglii studoval ruštinu a slovanské jazyky, po celou dobu války i v poválečném období spolupracoval s BBC v monitorovací službě, společně s Pavlem Tigridem a Karlem Brušákem řídili a přispívali do anglo–českého kulturního sborníku Review 41 až 47.

Ewald Osers překládal do angličtiny a němčiny. Českou poezii do němčiny překládal již před válkou pod pseudonymem Walter Hart. V letech 1937–1938 publikoval v pražských německých novinách Prager Presse a v čtvrtletníku U skupiny Blok překlady Josefa Hory, Františka Halase, Vítězslava Nezvala, Óndry Lysohorského a dalších básníků. Svou první antologii soudobé české poezie Modern Czech Poetry vydal v roce 1945, po válce začal intenzivně překládat českou literaturu do angličtiny. Kromě češtiny překládal také z němčiny, slovenštiny, ruštiny, bulharštiny a makedonštiny. Přeložil na 160 knih, z toho přes padesát sbírek poezie. Publikované překlady básní čítají přes 2000 položek. Odborné a čtenářské veřejnosti v Británii, USA, Kanadě, Austrálii a v dalších anglofonních zemích představil Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Vítězslava Nezvala, Egona Hostovského, Ivana Klímu, Karla Čapka, Josefa Hanzlíka, Miroslava Holuba, Antonína Bartuška, Óndru Lysohorského a další. Sám Seifert a komise pro udělování Nobelových cen Švédské královské akademie uznávali, že Osersovy překlady sehrály důležitou úlohu při rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny českému básníkovi v roce 1984. 

Univerzita Palackého v Olomouci udělila Ewaldu Osersovi v roce 1990 čestný doktorát (Dr.h.c.phil.). Prezident České republiky Václav Havel mu předal při příležitosti státního svátku v roce 1997 Medaili Za zásluhy II. stupně. V červnu 2001 převzal z rukou ministra zahraničí ČR cenu Jana Masaryka Gratias agit, udělovanou bohemistům šířící dobré jméno české kultury v zahraničí.

Ewaldovi Osersovi bylo uděleno mnoho dalších zasloužených ocenění. V květnu 2007 oslavil v plném tvůrčím rozletu devadesáté narozeniny. K tomuto výročí a byl v čísle 84/2007 časopisuToP(tlumočení-překlad) otištěn medailon, který uspořádal Zdeněk Vaníček.

Děkujeme Jednotě tlumočníků a překladatelů za poskytnutí  informace.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.