Ewald Osers (1917 - 2011)

Ewald Osers, nejstarší čestný člen a doyen Jednoty tlumočníků a překladatelů, zemřel 10. října v Readingu u Londýna ve věku 94 let.

Dr.h.c.phil. Ewald Osers BA, FRSL, se narodil v Praze 13. května 1917. Na pražské německé univerzitě studoval chemii, nicméně před protektorátem byl nucen odjet na doporučení profesora Heyrovského do Anglie, kde trvale žil od roku 1938. V Anglii studoval ruštinu a slovanské jazyky, po celou dobu války i v poválečném období spolupracoval s BBC v monitorovací službě, společně s Pavlem Tigridem a Karlem Brušákem řídili a přispívali do anglo–českého kulturního sborníku Review 41 až 47.

Ewald Osers překládal do angličtiny a němčiny. Českou poezii do němčiny překládal již před válkou pod pseudonymem Walter Hart. V letech 1937–1938 publikoval v pražských německých novinách Prager Presse a v čtvrtletníku U skupiny Blok překlady Josefa Hory, Františka Halase, Vítězslava Nezvala, Óndry Lysohorského a dalších básníků. Svou první antologii soudobé české poezie Modern Czech Poetry vydal v roce 1945, po válce začal intenzivně překládat českou literaturu do angličtiny. Kromě češtiny překládal také z němčiny, slovenštiny, ruštiny, bulharštiny a makedonštiny. Přeložil na 160 knih, z toho přes padesát sbírek poezie. Publikované překlady básní čítají přes 2000 položek. Odborné a čtenářské veřejnosti v Británii, USA, Kanadě, Austrálii a v dalších anglofonních zemích představil Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Vítězslava Nezvala, Egona Hostovského, Ivana Klímu, Karla Čapka, Josefa Hanzlíka, Miroslava Holuba, Antonína Bartuška, Óndru Lysohorského a další. Sám Seifert a komise pro udělování Nobelových cen Švédské královské akademie uznávali, že Osersovy překlady sehrály důležitou úlohu při rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny českému básníkovi v roce 1984. 

Univerzita Palackého v Olomouci udělila Ewaldu Osersovi v roce 1990 čestný doktorát (Dr.h.c.phil.). Prezident České republiky Václav Havel mu předal při příležitosti státního svátku v roce 1997 Medaili Za zásluhy II. stupně. V červnu 2001 převzal z rukou ministra zahraničí ČR cenu Jana Masaryka Gratias agit, udělovanou bohemistům šířící dobré jméno české kultury v zahraničí.

Ewaldovi Osersovi bylo uděleno mnoho dalších zasloužených ocenění. V květnu 2007 oslavil v plném tvůrčím rozletu devadesáté narozeniny. K tomuto výročí a byl v čísle 84/2007 časopisuToP(tlumočení-překlad) otištěn medailon, který uspořádal Zdeněk Vaníček.

Děkujeme Jednotě tlumočníků a překladatelů za poskytnutí  informace.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.