Cesty a křižovatky Světly Mathauserové

Od pondělí 14. prosince v pořadu "Osudy", který začíná vždy v 11.30, vysílá ČR Vltava na deset  pokračování  vzpomínky rusistky, překladatelky a vysokoškolské profesorky Světly Mathauserové (1924-2006). Čte Ivana Valešová.

Ve svých nedokončených pamětech zanechala Světla Mathauserová cennou výpověď o sobě i o své době. Její návraty do šťastného dětství na Podkarpatské Rusi, kam nastoupil jako státní zaměstnanec její otec, se prolínají s barvitým líčením tamní nedotčené krajiny i obrazy nelehkého života venkovských obyvatel, kteří navzdory své pestré národnostní odlišnosti žijí bezkonfliktně až do začátku druhé světové války. Když po mnichovské dohodě musela autorka jako začínající gymnazistka opustit s rodinou Podkarpatskou Rus, soustřeďuje své vyprávění na vykreslení protektorátní atmosféry, která ovlivňovala i chování lidí v moravské obci nedaleko Prostějova, kde po přestěhování žila a kde jako jedna z totálně nasazených nedočkavě očekávala konec války.  Memoáry Světlany Mathauserové zachycují i euforii poválečné doby, kdy zahájila studium na pražské filozofické fakultě, a zobrazují změnu ve společnosti po nástupu komunistické ideologie po únorovém převratu 1948.  

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.