Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad vydaný v roce 2012

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad vydaný v roce 2012

Ve středu 2. října 2013 proběhlo v Goethe Institutu v Praze slavnostní vyhlášení 22. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku a dalších tvůrčích ocenění významných překladatelských počinů. Nezávislá porota ve složení Václav Jamek (předseda), Jarmila Emmerová, Dagmar Hartlová, Božena Koseková a Jiří Našinec se rozhodla ocenit tyto překladatele:

Cena Josefa Jungmanna byla udělena Anežce Charvátové za překlad románu Roberta Bolaňa 2666 ze španělštiny (nakl. Argo).

Tvůrčí prémie získali Jan Jeništa za překlad románu Michaela Witkowského Královna Barbara z polštiny (nakl. Fra) a Jitka Lukešová za překlad románu Giba I.Mihaesca Ruskaz rumunštiny (nakl. Havran). Prémií Tomáše Hrácha pro mladého překladatele byl oceněnČeněk Matocha za překlad románu Johna Hardinga Florence a Giles z angličtiny (nakl. Plus).

Do Síně slávy byla uvedena germanistka Věra Koubová.

Tvůrčí stipendium Hany Žantovské obdržela Helena Honcoopová na práci na antologii japonské poezie 16. století, která ponese název Kniha vějířů.

Obec překladatelů děkuje za finanční podporu Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury ČR a sponzorům cen - nakladatelství Reader’s Digest Výběr, Nadaci ČLF, o.s. DILIA, Gallery s.r.o. a Goethe-Institutu.

Seznam nominovaných titulů.

Text projevu předsedy poroty Václava Jamka.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.