Zlatá stuha za r. 2017

Výsledky překladové části Zlaté stuhy za r. 2017:

Kategorie beletrie pro děti: Mark Twain, Philip Stead: Ztracený princ Margarín (Euromedia Group - Pikola, z angličtiny přeložil David Petrů
Fragment dosud nevydaného příběhu pro děti z pera klasika americké literatury Marka Twaina, nedávno objevený v autorově pozůstalosti, kreativním způsobem dokončil Philip Stead a atmosférickými ilustracemi doplnila jeho manželka Erin. Autorskému týmu neudělal ostudu ani David Petrů, kterému se podařilo vystihnout svérázný, rošťácký duch originálu. Překladatel si s textem pohrál, je třeba vyzdvihnout zejména skvělý výběr slov, kdy nesáhl po první variantě, která se nabízí, nýbrž svá řešení zkušeně promýšlel a prokázal nesmírný cit pro krásnou češtinu. Z výsledku dýchá láska k jazyku, překlad je vytříbený a precizní a v podstatě se mu nedá nic vytknout. Vydání Ztraceného prince Margarína je tak literární událostí nejen v zahraničí, ale i v rámci tuzemské dětské produkce.
 
Kategorie beletrie pro mládež: Tania Del Rio: Warren XIII. a Vševidoucí oko (Paseka, z angličtiny přeložila Barbora Puchalská
Napínavý příběh inspirovaný gotickým románem i jeho soudobými přepracováními je čtivý a vtipný, vyprávěný s gustem a citem pro stylové nuance a gradaci. Překlad v tomto ohledu za originálem nijak nezaostává, je vynalézavý, výstižný a s přihlédnutím k odlišnostem obou jazyků kreativně využívá jazykovou bohatost češtiny, zejména barvitá, mnohdy zvukomalebná slovesa a ustálené obraty. Lehkost a svěžest výsledného textu svědčí o invenčnosti, smyslu pro humor a jazykovém citu překladatelky.     
  
Kategorie literatury faktu pro děti a mládež: Dominic Walliman: Profesor Astrokocour - hranice vesmíru (Labyrint/Raketa, z angličtiny přeložil Richard Podaný
Hranice vesmíru jsou zábavně pojatou základní příručkou o vesmíru, jehož zákoutími děti provází kreslená postavička kocoura ve skafandru. Překladatel stál před nelehkým úkolem – zprostředkovat původní text vědecky správně, ale zároveň jednoduše a srozumitelně pro malé čtenáře. To se mu podařilo výtečně, stejně jako zachovat nápaditost a humor originálu, díky nimž je výklad poutavý a čtivý. Překlad tak nepochybně přispívá k tomu, že se děti budou chtít k této knize pravidelně vracet.
 

Úplný seznam návrhů na ceny v jednolivých kategoriích naleznete v nominační listině.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.