Zemřel Radoslav Nenadál

Zemřel Radoslav Nenadál

"Překládal autory anglické a americké, od starého Thackeraye až po moderní velikány jako Melville, Henry James, Maugham, Hemingway, Steinbeck a naše starší současníky, Capoteho, Styrona, Cheevera, Johna Irvinga, celkem na padesát podstatných titulů. Více než čtvrtstoletí přednášel anglickou a americkou literaturu na pražské filosofické fakultě a sám řadu mladších překladatelů zformoval. Závažné je i jeho dílo literárněkritické: to na své souborné zpra­cování a vydání dosud čeká. Od poloviny 80. let publikoval také vlastní dílo literární, především povídkové. Jeho překladatelské dílo je až na výjimku Forsterova románu Maurice, vydaného po dlouhém pobytu v šuplíku roku 2005, uzavřeno od poloviny 90. let. V jednom rozhlasovém inter­view si překladatel stěžoval, že nedostával žádné nabídky, které by ho dostatečně zaujaly. Porota Jungmannovy ceny má za to, že toto mimořádné překladatelské dílo zůstane ještě dlouho živou oporou našeho literárního vědomí, a přestože se on sám kvůli svému zdravotnímu stavu mezi nás dostavit nemůže, rádi mu přes těch pár pražských střech posíláme vzkaz úcty, uznání a vděčnosti.

Tím překladatelem, spisovatelem, literárním vědcem a pedagogem je Radoslav Nenadál."

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.