Žádejte o Tvůrčí stipendium Hany Žantovské!

Upozorňujeme všechny zájemce, že do 15. 8. 2022 lze zažádat o Tvůrčí stipendium Hany Žantovské. Je určeno pro překladatele poezie, kteří už mají smlouvu (nebo aspoň závazně slíbené vydání) a pracují na básnickém překladu. Podrobné podmínky a vzor žádosti naleznete na našem webu v sekci Tvůrčí stipendium Hany Žantovské.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.