Za Helenou Kadečkovou

Za Helenou Kadečkovou

Narodila se v Praze, kde absolvovala gymnázium. Na Filozofické fakultě UK vystudovala obor němčina‒dánština. V letech 1958 až 2011 na FF UK přednášela a vedla semináře na katedře germanistiky a nordistiky. Během tří pobytů na Islandu absolvovala studium islandštiny na univerzitě v Reykjavíku.

Publikovala desítky článků a studií o severské literatuře v odborných i literárních časopisech a řadu knižních předmluv a doslovů. Samostatně publikovala knihu pro děti Óli, tvůj kamarád z Islandu, knihy Soumrak bohů: Severské mýty a báje, Dějiny severských literatur: Středověk a Dějiny Islandu.

Od poloviny 60. let vycházely její překlady moderních a současných severských autorů, zejména z islandštiny a norštiny. Jejím posledním překladem byla dánsky psaná novela Advent islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona.

Z nejstaršího severského písemnictví přeložila Ságu o Ynglinzích a Eddu Snorriho Sturlusona, Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice napsal Saxo Grammaticus. Její převod Snorriho Eddy a Ságy o Ynglinzích se stal v roce 1989 překladem roku v Ceně Českého literárního fondu. Roku 1999 jí Mezinárodní federace překladatelů FIT udělila Medaili Karla Čapka za překládání. Za rozvíjení islandské kultury v zahraničí byla vyznamenána islandským Sokolím řádem, je též nositelkou dvou norských královských Řádů sv. Olava

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.