Za Helenou Kadečkovou

Za Helenou Kadečkovou

Narodila se v Praze, kde absolvovala gymnázium. Na Filozofické fakultě UK vystudovala obor němčina‒dánština. V letech 1958 až 2011 na FF UK přednášela a vedla semináře na katedře germanistiky a nordistiky. Během tří pobytů na Islandu absolvovala studium islandštiny na univerzitě v Reykjavíku.

Publikovala desítky článků a studií o severské literatuře v odborných i literárních časopisech a řadu knižních předmluv a doslovů. Samostatně publikovala knihu pro děti Óli, tvůj kamarád z Islandu, knihy Soumrak bohů: Severské mýty a báje, Dějiny severských literatur: Středověk a Dějiny Islandu.

Od poloviny 60. let vycházely její překlady moderních a současných severských autorů, zejména z islandštiny a norštiny. Jejím posledním překladem byla dánsky psaná novela Advent islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona.

Z nejstaršího severského písemnictví přeložila Ságu o Ynglinzích a Eddu Snorriho Sturlusona, Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice napsal Saxo Grammaticus. Její převod Snorriho Eddy a Ságy o Ynglinzích se stal v roce 1989 překladem roku v Ceně Českého literárního fondu. Roku 1999 jí Mezinárodní federace překladatelů FIT udělila Medaili Karla Čapka za překládání. Za rozvíjení islandské kultury v zahraničí byla vyznamenána islandským Sokolím řádem, je též nositelkou dvou norských královských Řádů sv. Olava

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.