Vyhlášení překladatelské soutěže pro ukrajinisty


PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ Z UKRAJINŠTINY DO ČEŠTINY (2019)

Termíny:
Vyhlášení soutěže: 25. dubna 2019
Termín pro odevzdání překladu: 30. září 2019
Vyhlášení výsledků soutěže: říjen 2019
Slavnostní ceremoniál předání cen: říjen – listopad 2019

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: próza a poezie.

Texty k překladu:
Tento rok účastníci soutěže v kategorii próza překládají povídku Tani Maljarčukové Жаби в морі a vzpomínku Vladimira Rafejenka  Птахи останнього літа. Oba texty naleznete zde.
V kategorii poezie se jedná o  vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka - texty zde.
Jeden účastník může soutěžit v obou kategoriích. Pokud se účastník rozhodne soutěžit v obou kategoriích, překlady musí zaslat zvlášť ve dvou e-mailech.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘEKLADŮ JE 30. ZÁŘÍ 2019

Ceny:
V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.
1. cena – 5000 Kč
2. cena – 3 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč

ČLENOVÉ POROTY:
Rita Lyons Kindlerová, ukrajinistka a překladatelka, členka Obce překladatelů
Tereza Chlaňová, vedoucí sekce ukrajinistiky Karlovy univerzity v Praze, předsedkyně České asociace ukrajinistů
Olha Perebyjnis, bohemistka, choť mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR
Radana Merzová, vedoucí sekce ukrajinistiky Palackého univerzity v Olomouci
Monika Ševečková, ukrajinistka Masarykovy univerzity v Brně

Kontakt na pořadatele:
Tetiana Okopna a Tereza Chlaňová, email: soutez.ua@gmail.com

Podmínky účasti:
1. Soutěžící musí poslat  překlad ve formátu .doc nebo .pdf označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu soutez.ua@gmail.com  nejpozději do 30. září 2019.
2. Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení (kromě omezení uvedeného v bodě 4).
3. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
4. Soutěže v kategorii próza se nemohou účastnit držitelé 1. ceny předchozích ročníků soutěže, avšak mohou se  přihlásit do soutěže v kategorii poezie.
5. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
6. Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
7. Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely:
1) evidence účastníků v soutěži;
2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů);
Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon
b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.);
Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.