Valná hromada 2023

Valná hromada Obce překladatelů se bude konat v pátek 24. listopadu 2023 od 14.30 v sále číslo 16 v K-Centru na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek jednání na 15.00.

Program

Zahájení

Určení zapisovatele / volba ověřovatele zápisu

Zpráva o činnosti výboru a aktivitách OP (11/2022 – 10/2023)

Zpráva o hospodaření OP

Zpráva revizní komise OP

Výhled činností OP na rok 2024

Úprava stanov

Členské příspěvky

Různé

Závěr

Součástí programu letošní valné hromady je úprava stanov Obce překladatelů. K navržení změn ve stanovách nás vedly dva hlavní důvody:

  • Potřeba sladit znění stanov, terminologicky i obsahově, s aktuálním občanským zákoníkem.
  • Potřeba reagovat na mimořádnou situaci, kdy se z důvodu pandemie nemohla dle stávajících stanov valná hromada konat. (Nová úprava umožňuje ve výjimečných případech konání valné hromady také online, tedy „s využitím technických prostředků“.)

V rámci těchto změn jsme navrhli i další dílčí úpravy, které stanovy Obce zpřesňují a doplňují.
Hlasování o změně stanov bude předcházet stručný výklad, který objasní, proč konkrétní změny navrhujeme, a diskuse, v níž rádi zodpovíme dotazy nebo budeme reagovat na připomínky. Nové stanovy je potřeba schválit dvoutřetinovou většinou přítomných.

Stanovy – návrh úprav

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.