Rezidenční pobyt v roce 2022 pro překladatele z bulharštiny

Literární a překladatelský dům v Sofii vypsal výzvy na mezinárodní rezidence pro rok 2022 pro pobyty uskutečněné v období od dubna do prosince letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 30. března 2022. Více informací k překladatelskému pobytu zde: https://npage.us3.list-manage.com/…5f6. Rezidenti mohou též podat žádost o stipendium, více informací zde: https://npage.us3.list-manage.com/…5f6.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.