Program EU Kreativní Evropa – výzva Literární překlady v roce 2020 + seminář

Cíle

    podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se  programu Kreativní Evropa – Kultura,
    podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti vysoce kvalitních literárních děl z dlouhodobého hlediska,
    zlepšení přístupu k těmto literárním dílů v rámci EU i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová literární díla.

Priority

    podpora propagace evropské překladové literatury,
    podpora překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl,
    podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů/komiksových románů, povídek nebo poezie,
    podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
    podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu (viz http://www.euprizeliterature.eu),
    větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.