Odešel Jaroslav Kořán

Odešel Jaroslav Kořán

Odešel překladatel Jaroslav Kořán

Přestože Jaroslav Kořán (* 1940) absolvoval roku 1968 scenáristiku a dramaturgii na FAMU v Praze a několik let pak pracoval jako scenárista ve filmovém studiu Barrandov, do paměti kulturní veřejnosti se vryl především jako excelentní překladatel z angličtiny. Do překladatelské arény vstoupil ve svých šestadvaceti letech povídkami humoristy Jamese Thurbera. Humoru zůstal věrný i v rozsáhlém svazku Líbej mě, líbej (1969) britského mistra černé grotesky a hororu Roalda Dahla. Dahl mu evidentně zachutnal a k jeho tvorbě se do roku 1993 vrátil ještě šesti knížkami. Kořánova překladatelská žeň v sedmdesátých a osmdesátých letech je neobyčejná pestrá a plodná. Překládal sci-fi (John Wyndham: Den trifidů), detektivky (např. James Cain: Pošťák vždycky zvoní dvakrát / Pojistka smrti; Ed McBain: Prachy nebo Chester Himes: Horký den, horká noc), věnoval se překladům poezie (Ted Hughes: Jeskynní ptáci a objemný výbor ze současné americké poezie Dítě na skleníku). Jeho velkou láskou se stal Kurt Vonnegut, z jehož díla přeložil šest knih včetně Jatek č. 5, Kolíbky či Snídaně šampiónů. Šíří jeho překladatelských zájmů dokládá i více než deset překladů divadelních her (např. Michael Frayn: Bez roucha, Eugene O´Neill: Měsíc pro smolaře, Harold Pinter: Horáčtina a Sam Shepard:  Láskou posedlí). Vrcholem Kořánova překladatelského umu jsou patrně tři knihy – romány Michaela Crichtona: Čtyři klíče – Velká vlaková loupež, Kena Kesey: Vyhoďme ho z kola ven a Johna Kennedyho Toola: Spolčení hlupců. V nich vrchovatě uplatnil své nejsilnější přednosti – hlubokou znalost českého argotu, zlodějské hantýrky (Crichton) a mistrné zvládnutí hovorového a jazyka a slangu. Právě v suverénní a tvořivé práci s těmito vrstvami jazyka vidím Kořánův největší překladatelský přínos. Po roce 1990 ve svých překladatelských aktivitách výrazně polevil – v letech 1990– 1991 byl prvním polistopadovým primátorem hlavního města Prahy, 1992–1995 šéfredaktorem časopisu Playboy a v roce 1995 se stal ředitelem společnosti Gallery, zaměřené na vydávání náročných výtvarných publikaci. Pokud se prameny nemýlí, jeho posledním překladem je drobný hravý text Roberta Coovera Vyplácení služky z roku 2001… Měl jsem tu čest na několika překladech Jaroslava Kořána pracovat jako redaktor. Nikdy nezapomenu na jeho fortelný hlas, na jeho kamarádského ducha, na jeho vynalézavost, s jakou řešil spletité problémy šťavnatých textů a sportovně přijímal případné připomínky. Byla radost s ním pobýt a nechat se inspirovat jeho entuziasmem.  

Jan Zelenka

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.