Odešel Jaroslav Kořán

Odešel Jaroslav Kořán

Odešel překladatel Jaroslav Kořán

Přestože Jaroslav Kořán (* 1940) absolvoval roku 1968 scenáristiku a dramaturgii na FAMU v Praze a několik let pak pracoval jako scenárista ve filmovém studiu Barrandov, do paměti kulturní veřejnosti se vryl především jako excelentní překladatel z angličtiny. Do překladatelské arény vstoupil ve svých šestadvaceti letech povídkami humoristy Jamese Thurbera. Humoru zůstal věrný i v rozsáhlém svazku Líbej mě, líbej (1969) britského mistra černé grotesky a hororu Roalda Dahla. Dahl mu evidentně zachutnal a k jeho tvorbě se do roku 1993 vrátil ještě šesti knížkami. Kořánova překladatelská žeň v sedmdesátých a osmdesátých letech je neobyčejná pestrá a plodná. Překládal sci-fi (John Wyndham: Den trifidů), detektivky (např. James Cain: Pošťák vždycky zvoní dvakrát / Pojistka smrti; Ed McBain: Prachy nebo Chester Himes: Horký den, horká noc), věnoval se překladům poezie (Ted Hughes: Jeskynní ptáci a objemný výbor ze současné americké poezie Dítě na skleníku). Jeho velkou láskou se stal Kurt Vonnegut, z jehož díla přeložil šest knih včetně Jatek č. 5, Kolíbky či Snídaně šampiónů. Šíří jeho překladatelských zájmů dokládá i více než deset překladů divadelních her (např. Michael Frayn: Bez roucha, Eugene O´Neill: Měsíc pro smolaře, Harold Pinter: Horáčtina a Sam Shepard:  Láskou posedlí). Vrcholem Kořánova překladatelského umu jsou patrně tři knihy – romány Michaela Crichtona: Čtyři klíče – Velká vlaková loupež, Kena Kesey: Vyhoďme ho z kola ven a Johna Kennedyho Toola: Spolčení hlupců. V nich vrchovatě uplatnil své nejsilnější přednosti – hlubokou znalost českého argotu, zlodějské hantýrky (Crichton) a mistrné zvládnutí hovorového a jazyka a slangu. Právě v suverénní a tvořivé práci s těmito vrstvami jazyka vidím Kořánův největší překladatelský přínos. Po roce 1990 ve svých překladatelských aktivitách výrazně polevil – v letech 1990– 1991 byl prvním polistopadovým primátorem hlavního města Prahy, 1992–1995 šéfredaktorem časopisu Playboy a v roce 1995 se stal ředitelem společnosti Gallery, zaměřené na vydávání náročných výtvarných publikaci. Pokud se prameny nemýlí, jeho posledním překladem je drobný hravý text Roberta Coovera Vyplácení služky z roku 2001… Měl jsem tu čest na několika překladech Jaroslava Kořána pracovat jako redaktor. Nikdy nezapomenu na jeho fortelný hlas, na jeho kamarádského ducha, na jeho vynalézavost, s jakou řešil spletité problémy šťavnatých textů a sportovně přijímal případné připomínky. Byla radost s ním pobýt a nechat se inspirovat jeho entuziasmem.  

Jan Zelenka

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.