Na cestě k Shakespearovi

Na cestě k Shakespearovi

Prof.. Jan Vedral ve svém odborném posudku uvedl, že text je: „vynikající studijní materiál, sloužící nejen k poznání Shakespearovy dramatiky či k promýšlení problematiky překladu určeného k scénickému provedení, ale také […] doklad téměř holistického dramaturgického přístupu k interpretaci textu na základě  [Joskova] hlubokého, hermeneutického pochopení a současně znalosti živého kontextu scénického umění, divadla, pro něž je překlad určen.“

To, že má Joskova práce významný přesah do divadelního prostředí, zdůrazňuje i doktor Miroslav Jindra, který ve svém posudku píše: „[D]ílo těchto kvalit naše translatologická literatura dosud neměla k dispozici. Objevování klíčových příznaků Shakespearovy dramatické a básnické tvorby a jejích převodů do češtiny, přehledně organizované a systematicky srovnané, přerůstá na řadě míst do obecnějších poloh a formuluje sdělení, která jsou relevantní pro problematiku literárního překládání v nejširším smyslu, takže toto Joskovo dílo má veškeré předpoklady stát se inspirativní užitečnou příručkou, ba přímo učebnicí, jak teatrologickou, tak translatologickou.“

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.