Kurzy literárního překladu 2018/2019

Jedná se o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP nad předem přeloženými literárními texty vždy po čtrnácti dnech, v nichž se pokrývají různé žánry a ukazují různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze podle domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení (případně ve formě víkendových bloků), tak volbu žánrů. 
Cena kurzu při daném rozsahu nabízených hodin je 3000,- Kč. Absolventi obdrží certifikát. Hlásit se můžete na adresu Obce překladatelů, a to i pokud preferujete letní semestr. Jednotlivé jazykové skupiny se budou otevírat při minimálním počtu 4 zájemců. Uveďte jazyk/-y a pokud možno také dny, které by přicházely v úvahu. Kurzy začnou v průběhu října.
Těšíme se na setkání.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.