Kurzy literárního překladu 2018/2019

Jedná se o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP nad předem přeloženými literárními texty vždy po čtrnácti dnech, v nichž se pokrývají různé žánry a ukazují různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze podle domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení (případně ve formě víkendových bloků), tak volbu žánrů. 
Cena kurzu při daném rozsahu nabízených hodin je 3000,- Kč. Absolventi obdrží certifikát. Hlásit se můžete na adresu Obce překladatelů, a to i pokud preferujete letní semestr. Jednotlivé jazykové skupiny se budou otevírat při minimálním počtu 4 zájemců. Uveďte jazyk/-y a pokud možno také dny, které by přicházely v úvahu. Kurzy začnou v průběhu října.
Těšíme se na setkání.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.