Dopis Radě Českého rozhlasu

Vážení členové Rady Českého rozhlasu, vážený pane řediteli,
jakožto členka výboru Obce překladatelů jsem byla pověřena sepsat naše vyjádření k tomu, co se strhlo po odvysílání pořadu Ahoj! Aneb na počátku byla voda! (Vltava, 7. 7. 2018 dopoledne). Jak uvedl odpovědný redaktor Jiří Kamen, šlo o reprízu úspěšného pořadu (na který si nikdo nestěžoval) vysílanou po roce; jedna posluchačka zaslala stížnost, že pořad obsahoval vulgarity. K údajným vulgarismům v kritizovaném úryvku i k literárním kvalitám románu anglického autora Alana Hollinghursta Linie krásy se již ve svém otevřeném dopise, který plně podporujeme, vyjádřila překladatelka Michala Marková. My cítíme potřebu reagovat zejména na nenávistný výpad radního Tomáše Kňourka v Parlamentních listech, cituji:
„Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude.“
Zdá se nám nepřípustné, aby v demokratické společnosti nějaký veřejný činitel, placený z koncesionářských příspěvků posluchačů rozhlasu, takto šířil xenofobii, islamofobii a homofobii. Ze slov pana Kňourka vyplývá snaha o cenzuru nejen rozhlasového vysílání, ale společnosti vůbec. Slovník, který používá, smutně připomíná nacistické a posléze komunistické zakazování „zvrhlého umění“ a zavírání do pracovních táborů takto ocejchovaných umělců či prostě „zvrhlíků“, lišících se od většinové populace třeba sexuální orientací – nebo také inteligencí, talentem apod.
S Českým rozhlasem, a zejména se stanicí Vltava, my literární překladatelé rádi a často spolupracujeme: nejen že se někdy čte z našich překladů, také tam chodíme besedovat, účastníme se kritických klubů, děláme rozhovory se zahraničními spisovateli atd. Velmi nám záleží na tom, aby si Vltava uchovala svou tradičně vysokou uměleckou kvalitu, jejíž zárukou jsou erudovaní redaktoři a jejich spolupracovníci. Útok na slavného anglického spisovatele vnímáme jako útok na svobodnou literaturu a umění jako takové, na práci redaktorů Vltavy i nás všech, kdo přispíváme k šíření dobrých knih v češtině. Kvalitu literatury stejně jako rozdíl pornografie a erotiky by měli posuzovat odborníci. Obáváme se, že pan Kňourek k nim nepatří, jeho nenávistný text postrádá soudržnost, strukturu i věcnou argumentaci.
Byli bychom rádi, kdyby v Radě Českého rozhlasu pracovali skuteční odborníci, a důrazně protestujeme proti pokusům zavést mravnostní či jakoukoli jinou cenzuru.
Za výbor Obce překladatelů
PhDr. Anežka Charvátová
V Praze 30. 7. 2018
Obec překladatelů
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.