29. ročník

Tisková zpráva

Porota Obce překladatelů ve složení Petra Martínková, Ladislav Nagy, Helena Stiessová, Magdaléna Štulcová a Václav Jamek (předseda) vyhlašuje k dnešnímu dni 12. 11. 2020 výsledky 29. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Cenu Josefa Jungmanna získává

Alice Flemrová za převod románu Paola Sorrentina Všichni mají pravdu (nakl. dybbuk), s přihlédnutím k dalším předloženým překladům (Roberto Saviano: Piraněv vydala Paseka, a Elena Ferrante: Temná dcera, vydal Prostor) a se zvláštním oceněním její vytrvalé péče o zprostředkování nejlepších děl současné italské umělecké prózy českému čtenáři.


Mimořádné tvůrčí ocenění uděluje porota Petru Dvořáčkovi za překlad románu Roberta Menasseho Hlavní město (nakl. Kniha Zlín) - němčina.

Další tvůrčí ocenění:

Vít Kazmar za překlad románu Fernanda Aramburua Vlast (Akropolis) - španělština

Martina Knápková za překlad povídek Lucie Berlinové Manuál pro uklízečky (Argo) - angličtina

Michael Půček za překlad románu Daniela Kehlmanna Tyll (Argo) - němčina

Michal Špína za překlad románu Josého Donosa Obscénní pták noci (Malvern) - španělština

Michal Švec za překlad románu Alexandry Salmelové Antihrdina (Větrné mlýny) - finština

Prémii Tomáše Hrácha získává Marie Voslářová za překlad povídek Clemense J. Setze Láska za časů Mahlstadtského dítěte (Fra), s přihlédnutím k dalším dvěma předloženým překladům, z němčiny (Walter Vogt: Schizogorsk - Havran) a ze švédštiny (Andrzej Tichý: Mizérie, Argo).

Do Síně slávy povolává porota Miloslava Uličného, předního českého hispanistu, překladatele poezie a dlouhé řady náročných textů, vysokoškolského pedagoga a nositele významných i zahraničních ocenění.

Krameriův vinš je udělen Janu Zelenkovi, odbornému garantovi Stipendia Hany Žantovské a dlouhá léta nepostradatelnému porotci CJJ, za obětavou spolupráci s výborem a důsledné působení ve prospěch uměleckého překladu.

Při této příležitosti se rovněž udílí Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského), v letošním roce Jiřímu Měsícovi, který pro nakladatelství Protimluv připravil antologii z díla kanadského básníka Johna Passe s názvem Větrná zvonkohra.

Výbor Obce překladatelů děkuje za finanční podporu Hlavnímu městu Praze, SFK ČR  a sponzorům DILIA, Nadaci ČLF a Goethe-Institutu v Praze.

Projev předsedy poroty Václava Jamka

29. ročník na Vltavě

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.